Gönen Jeotermal Enstitüsü / Yenilenebilir Enerji (Disiplinlerarası/Tezsiz YL) - Dersler Yıl
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=5411