Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eski Türk Edebiyatı Tezli YL - Dersler Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ETE5100 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği 3+0+0 Zorunlu 6
ETE5191 Sosyal Bilimlerde Seminer ** 0+0+0 Zorunlu 6
ETE9100 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
ETE5101 Klasik Türk Edebiyatına Giriş 3+0+0 Seçmeli 6
ETE5102 Klasik Türk Edebiyatında Kavramlar 3+0+0 Seçmeli 6
ETE5103 Mesnevi Edebiyatı 3+0+0 Seçmeli 6
ETE5104 Metin Şerhi 3+0+0 Seçmeli 6
ETE5105 Klasik Türk Edebiyatında Mecmua 3+0+0 Seçmeli 6
ETE5106 Klasik Mensur Metinler 3+0+0 Seçmeli 6
ETE5107 Klasik Türk Edebiyatında Biyografik Kaynaklar 3+0+0 Seçmeli 6
ETE5108 Klasik Türk Edebiyatında Edebî Muhitler 3+0+0 Seçmeli 6
ETE5109 Klasik Türk Edebiyatında Tasavvuf ve Tasavvufî Metinler 3+0+0 Seçmeli 6
ETE5110 Klasik Türk Edebiyatı Metodolojisi 3+0+0 Seçmeli 6
ETE5111 Klasik Türk Edebiyatının Tarihî Seyri 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 84
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ETE5200 Seminer 0+0+0 Zorunlu 6
ETE5299 Sosyal Bilimlerde Yayın Etiği ve Bilimsel Araştırma Yöntemleri *** 3+0+0 Zorunlu 6
ETE9200 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
ETE5201 Klasik Türk Edebiyatında Tipler ve Kişilikler 3+0+0 Seçmeli 6
ETE5202 Klasik Türk Edebiyatında Türler ve Tarzlar 3+0+0 Seçmeli 6
ETE5203 Şerh Edebiyatı 3+0+0 Seçmeli 6
ETE5204 Klasik Türk Edebiyatında Hikâye 3+0+0 Seçmeli 6
ETE5205 Metin Neşri ve Problemleri 3+0+0 Seçmeli 6
ETE5206 Eski Anadolu Türkçesi 3+0+0 Seçmeli 6
ETE5207 Yazma Eser Bilgileri 3+0+0 Seçmeli 6
ETE5208 Klasik Türk Edebiyatında Mizah 3+0+0 Seçmeli 6
ETE5209 Türk-Fars Edebiyatı Mukayeseleri 3+0+0 Seçmeli 6
ETE5210 Tasavvufî Şiir Şerhleri 3+0+0 Seçmeli 6
ETE5211 Metin Tamiri 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 84
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ETE5300 Tez 0+0+0 Zorunlu 24
ETE9300 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 30
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ETE5400 Tez 0+0+0 Zorunlu 24
ETE9400 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 30
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=5405