Sosyal Bilimler Enstitüsü / İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli YL - Dersler Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ISG5100 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği 3+0+0 Zorunlu 6
ISG5191 Sosyal Bilimlerde Seminer 3+0+0 Zorunlu 6
ISG9100 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
ISG5102 İş Hukuku 3+0+0 Seçmeli 6
ISG5103 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri 3+0+0 Seçmeli 6
ISG5104 İş Hijyeni ve İş Sağlığı 3+0+0 Seçmeli 6
ISG5105 Çalışma Psikolojisi 3+0+0 Seçmeli 6
ISG5106 Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 3+0+0 Seçmeli 6
ISG5107 Fiziksel Risk Etmenleri 3+0+0 Seçmeli 6
ISG5108 Makine ve Ekipmanlarda Güvenlik 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 60
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ISG5200 Seminer 0+0+0 Zorunlu 6
ISG5292 Sosyal Bilimlerde Yayın Etiği ve Bilimsel Araştırma Yöntemleri *** 3+0+0 Zorunlu 6
ISG9200 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
ISG5201 Acil Durum ve Kriz Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
ISG5202 İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı 3+0+0 Seçmeli 6
ISG5203 İş Sağlığı ve Güvenliğinde Korunma Politikaları 3+0+0 Seçmeli 6
ISG5204 Ergonomi 3+0+0 Seçmeli 6
ISG5205 Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
ISG5206 Tehlikeli Maddeler ve Atık Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
ISG5207 İSG Eğitimi ve Güvenlik Kültürü 3+0+0 Seçmeli 6
ISG5208 Biyolojik Risk etmenleri 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 66
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ISG5300 Tez 0+0+0 Zorunlu 24
ISG9300 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 30
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ISG5400 Tez 0+0+0 Zorunlu 24
ISG9400 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 30
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=5404