Sosyal Bilimler Enstitüsü / İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz YL - Dersler Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ISG7300 Dönem Projesi 0+0+0 Zorunlu 15
ISG7100 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği 3+0+0 Seçmeli 6
ISG7102 İş Hukuku 3+0+0 Seçmeli 6
ISG7103 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri 3+0+0 Seçmeli 6
ISG7104 İş Hijyeni ve İş Sağlığı 3+0+0 Seçmeli 6
ISG7105 Çalışma Psikolojisi 3+0+0 Seçmeli 6
ISG7106 Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 3+0+0 Seçmeli 6
ISG7107 Fiziksel Risk Etmenleri 3+0+0 Seçmeli 6
ISG7108 Makine ve Ekipmanlarda Güvenlik 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 63
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ISG7400 Dönem Projesi 0+0+0 Zorunlu 15
ISG7200 Acil Durum ve Kriz Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
ISG7201 İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı 3+0+0 Seçmeli 6
ISG7202 İş Sağlığı ve Güvenliğinde Korunma Politikaları 3+0+0 Seçmeli 6
ISG7203 Ergonomi 3+0+0 Seçmeli 6
ISG7204 Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
ISG7205 Tehlikeli Maddeler ve Atık Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
ISG7206 İSG Eğitimi ve Güvenlik Kültürü 3+0+0 Seçmeli 6
ISG7207 Biyolojik Risk etmenleri 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 63
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=5403