Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Tezli YL - Dersler Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
TIB5100 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği 3+0+0 Zorunlu 6
TIB9100 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
TIB5101 Tefsir Metinleri 3+0+0 Seçmeli 6
TIB5102 Kur'an Tarihi 3+0+0 Seçmeli 6
TIB5103 Kur'an Kıssaları 3+0+0 Seçmeli 6
TIB5104 Konulu Meal/Tefsir Dersleri I-II 3+0+0 Seçmeli 6
TIB5105 Tefsir Usulü ve Tarihi I-II 3+0+0 Seçmeli 6
TIB5106 Kuran Meali Okuma ve Anlama Yöntemleri 3+0+0 Seçmeli 6
TIB5107 Klasik Tefsir Metinleri 3+0+0 Seçmeli 6
TIB5108 Çağdaş Tefsir Metinleri 3+0+0 Seçmeli 6
TIB5109 Sünnetin/Hadisin Dindeki Yeri 3+0+0 Seçmeli 6
TIB5110 Hadis İlminde Râvi Bilgisi 3+0+0 Seçmeli 6
TIB5111 Hadis Literatürü 3+0+0 Seçmeli 6
TIB5112 İslam Sorumluluk Hukuku 3+0+0 Seçmeli 6
TIB5113 Hukuk Başlangıcı 3+0+0 Seçmeli 6
TIB5114 Klasik ve Çağdaş Kelâm Metinleri 3+0+0 Seçmeli 6
TIB5115 Kaynakları ve Konusu İtibariyle Kelâm İlmi 3+0+0 Seçmeli 6
TIB5116 Güncel Arapça Metinler 3+0+0 Seçmeli 6
TIB5117 Belagate Giriş 3+0+0 Seçmeli 6
TIB5118 Kur’ân Tefsirinde Sünnetin Önemi 3+0+0 Seçmeli 6
TIB5119 Modern Tefsir Akımları 3+0+0 Seçmeli 6
TIB5120 Klasik Hadis Metinleri 3+0+0 Seçmeli 6
TIB5121 Klasik Kıraat Metinleri 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 138
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
TIB5200 Seminer 0+0+0 Zorunlu 6
TIB5292 Sosyal Bilimlerde Yayın Etiği ve Bilimsel Araştırma Yöntemleri 3+0+0 Zorunlu 6
TIB9200 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
TIB5201 İslam Dünyasında Hadis Tartışmaları 3+0+0 Seçmeli 6
TIB5202 Hadis Usulü 3+0+0 Seçmeli 6
TIB5203 Hadis Literatürü 3+0+0 Seçmeli 6
TIB5204 Modern Dönem Hadis Çalışmaları 3+0+0 Seçmeli 6
TIB5205 Hadisleri Anlama ve Değerlendirmede Yöntem 3+0+0 Seçmeli 6
TIB5206 Hadis Tahrici ve Tenkidi 3+0+0 Seçmeli 6
TIB5207 Hadis Metinleri 3+0+0 Seçmeli 6
TIB5208 İslam Hukuku Literatürü 3+0+0 Seçmeli 6
TIB5209 Ahkâm Ayetlerinin ve Hadislerinin Fıkhi Analizi 3+0+0 Seçmeli 6
TIB5210 İslam Hukukunun Genel Esasları ve Bölümleri 3+0+0 Seçmeli 6
TIB5211 İslam Hukukuna Giriş 3+0+0 Seçmeli 6
TIB5212 Türk-İslam Hukuku Tarihi 3+0+0 Seçmeli 6
TIB5213 İslam Hukuku Metinleri 3+0+0 Seçmeli 6
TIB5214 Hukuk Başlangıcı 3+0+0 Seçmeli 6
TIB5215 Kelam Problemleri 3+0+0 Seçmeli 6
TIB5216 İtikadi İslam Mezhepleri I-II 3+0+0 Seçmeli 6
TIB5217 Kelam Tarihi 3+0+0 Seçmeli 6
TIB5218 Arapça Öğretim Teknikleri 3+0+0 Seçmeli 6
TIB5219 Arapça Edebi Metinleri 3+0+0 Seçmeli 6
TIB5220 Dini Metinler 3+0+0 Seçmeli 6
TIB5221 Çağdaş Kıraat Metinleri 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 144
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
TIB5300 Tez 0+0+0 Zorunlu 24
TIB9300 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 30
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
TIB5400 Tez 0+0+0 Zorunlu 24
TIB9400 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 30
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=5402