Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Tıbbi Mikrobiyoloji Tezli YL - Dersler Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
BAY5100 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği 3+0+0 Zorunlu 4
MIK5101 Mikrobiyolojide Temel Kavramlar ve Terminoloji 2+0+0 Zorunlu 3
MIK5102 Sterilizasyon, Dezenfeksiyon ve Temel Laboratuvar Güvenliği 4+2+0 Zorunlu 5
MIK5103 Temel Mikrobiyoloji 4+2+0 Zorunlu 6
MIK8101 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 4
MIK5104 Tıbbi Bakteriyoloji 3+2+0 Seçmeli 4
MIK5105 Tıbbi Viroloji 3+2+0 Seçmeli 4
MIK5106 Mikrobiyolojide Kullanılan Tanı Teknikleri 3+2+0 Seçmeli 4
MIK5107 Temel İmmünoloji 3+2+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 38
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
BYİ5200 Biyoistatistik 2+2+0 Zorunlu 4
MIK5201 Seminer 0+0+0 Zorunlu 6
MIK8201 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 4
MIK 5203 Bakteriyal Epidemik ve Salgın Hastalıklar 3+2+0 Seçmeli 4
MIK5202 Bakteri Genetiği 3+2+0 Seçmeli 4
MIK5204 Serolojik Tanı Yöntemleri Uygulama ve Değerlendirmeleri 3+2+0 Seçmeli 4
MIK5205 Antimikrobiyal Ajanlar ve Klinik Uygulamaları 3+2+0 Seçmeli 4
MIK5206 Klinik Mikrobiyoloji ve Uygulamaları 3+2+0 Seçmeli 4
MIK5207 Hastane Enfeksiyonları 3+2+0 Seçmeli 4
MIK5208 Moleküler Tekniklerin Mikrobiyolojide Kullanımı 3+2+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 42
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
MIK5300 Yüksek Lisans Tez Çalışması 0+0+0 Zorunlu 26
MIK8301 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 4
Toplam AKTS 30
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
MIK5400 Yüksek Lisans Tez Çalışması 0+0+0 Zorunlu 26
MIK8401 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 4
Toplam AKTS 30
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=5401