Fen Bilimleri Enstitüsü / Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Tezli YL - Dersler Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
GIM5196 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3+0+0 Zorunlu 6
GIM5197 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
GIM5100 Deniz Taşıtlarının Dinamik Stabilitesi 3+0+0 Seçmeli 6
GIM5101 Denizcilik Endüstrisinde Malzeme Teknolojisi 3+0+0 Seçmeli 6
GIM5102 Gemi Hidrodinamiğinde Sınır Elemanlari Yöntemleri 3+0+0 Seçmeli 6
GIM5103 Gemi Makine Sistemlerinin Tasarımı ve Optimizasyonu 3+0+0 Seçmeli 6
GIM5104 Gemi Mühendisliğinde İleri Bilgisayar Programlama 3+0+0 Seçmeli 6
GIM5105 Gemi Mühendisliğinde Yapay Sinir Ağları Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 6
GIM5106 Gemi ve Yüzer Cisimlerin Yapısal Analizi 3+0+0 Seçmeli 6
GIM5107 Gemilerde Egzoz Gazı Emisyonları ve Yayılması 3+0+0 Seçmeli 6
GIM5108 Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği 3+0+0 Seçmeli 6
GIM5109 İleri Akışkanlar Mekaniği 3+0+0 Seçmeli 6
GIM5110 İleri Dizel Motorlar 3+0+0 Seçmeli 6
GIM5111 İleri Mukavemet 3+0+0 Seçmeli 6
GIM5112 İleri Mühendislik Matematiği 3+0+0 Seçmeli 6
GIM5113 İleri Gemi Mukavemeti 3+0+0 Seçmeli 6
GIM5114 İleri Sayısal Yöntemler 3+0+0 Seçmeli 6
GIM5115 İleri Termodinamik 3+0+0 Seçmeli 6
GIM5116 Mühendislik Problemlerinde Araştırma ve Çözüm Teknikleri 3+0+0 Seçmeli 6
GIM5117 Sonlu Elemanlar Metodu ve Gemi Mühendisliği Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 6
GIM5118 Yanmanın Esasları 3+0+0 Seçmeli 6
GIM5119 Yat Tasarım Esasları 3+0+0 Seçmeli 6
GIM5120 Mekanizma Tekniği ve Bilgisayar Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 6
GIM5121 Denizüstü Rüzgar Enerji Santrali Tasarımı 3+0+0 Seçmeli 6
GIM5122 İleri Talaş Kaldırma Teknikleri 3+0+0 Seçmeli 6
GIM5123 Hidrolik ve Pnömatik Sistemler 3+0+0 Seçmeli 6
GIM5124 İleri R Programlama 3+0+0 Seçmeli 6
GIM5125 Denizcilikte Kariyer Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
GIM5126 Bilgisayar Uygulamalı Gemi Stabilitesi 3+0+0 Seçmeli 6
GIM5127 Mühendislikte Proje Süreçleri 3+0+0 Seçmeli 6
GIM5128 İleri Kaynak Teknolojisi 3+0+0 Seçmeli 6
GIM5129 Bilgisayar Destekli Gemi Dizaynı 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 192
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
GIM5297 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
GIM5298 Seminer 0+0+0 Zorunlu 6
GIM5201 Akademik Yazım Teknikleri 3+0+0 Seçmeli 6
GIM5202 Gemi Yaşam Döngüsünde Sürdürülebilirlik 3+0+0 Seçmeli 6
GIM5203 Lazer Teknolojisi ile Malzeme İşleme 3+0+0 Seçmeli 6
GIM5204 Denizcilik Uygulamaları için Kompozit Malzemeler 3+0+0 Seçmeli 6
GIM5205 Deniz Taşımacılığı ve Gemi İnşa Ekonomisi 3+0+0 Seçmeli 6
GIM5206 Denizcilikte Çevre Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
GIM5207 Denizcilikte İş Stratejisi ve Yönetim 3+0+0 Seçmeli 6
GIM5208 Denizcilikte Yalın 6-Sigma Metodolojisi 3+0+0 Seçmeli 6
GIM5209 Ekserji Analizinde İleri Uygulamalar 3+0+0 Seçmeli 6
GIM5210 Emisyon Kontrol ve Azaltma Sistemleri 3+0+0 Seçmeli 6
GIM5211 Enerji Dönüşüm Sistemleri 3+0+0 Seçmeli 6
GIM5212 Gemi Diesel Motorları Simülasyon ve Kontrolu 3+0+0 Seçmeli 6
GIM5213 Gemi İnşaatında Risk Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
GIM5214 Gemi Mühendisliğinde Deney Tasarımı ve Teknikleri 3+0+0 Seçmeli 6
GIM5215 Gemi Pervanelerinin Hidrodinamiği 3+0+0 Seçmeli 6
GIM5216 Gemilerde Elektrik Güç Sistemleri 3+0+0 Seçmeli 6
GIM5217 Gemilerde Enerji Verimliliği ve Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 6
GIM5218 Gemilerde Kullanılan İleri Kaynak ve Muayene Yöntemleri 3+0+0 Seçmeli 6
GIM5219 Denizcilikte Triboloji ve Korozyon 3+0+0 Seçmeli 6
GIM5220 Makine Dinamiği 3+0+0 Seçmeli 6
GIM5221 İleri CNC Tekniği 3+0+0 Seçmeli 6
GIM5222 Denizcilikte İleri R Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 6
GIM5223 İleri Makine Elemanları 3+0+0 Seçmeli 6
GIM5224 Tersanelerde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 3+0+0 Seçmeli 6
GIM5225 Üretim Planlama ve Tersane Bilişim Sistemleri 3+0+0 Seçmeli 6
GIM5226 Yüzen Cisimlerin Hidrodinamiği 3+0+0 Seçmeli 6
GIM5227 Proje Yönetimi ve Mühendislik Ekonomisi Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 6
GIM5228 Konstrüksiyon Sistematiği 3+0+0 Seçmeli 6
GIM5229 Sualtı Kaynak Teknolojisi 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 186
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
GIM5397 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
GIM5399 Tez 0+0+0 Zorunlu 24
Toplam AKTS 30
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
GIM5497 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
GIM5499 Tez 0+0+0 Zorunlu 24
Toplam AKTS 30
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=5400