Denizcilik Fakültesi / Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) - Dersler Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AIT1101 Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 2
DIM1101 Yüzme 0+1+0 Zorunlu 1
DIM1102 Denizde Güvenlik I 2+1+0 Zorunlu 3
DIM1103 Oşinografi 2+1+0 Zorunlu 3
DIM1104 Gemicilik 2+1+0 Zorunlu 3
DIM1105 Matematik I 4+0+0 Zorunlu 5
DIM1106 Fizik I 3+2+0 Zorunlu 5
KAR1101 Kariyer Planlama 1+0+0 Zorunlu 2
TDI1101 Türk Dili I 2+0+0 Zorunlu 2
YDI1101 Yabancı Dil I 3+0+0 Zorunlu 4
Toplam AKTS 30
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AIT1201 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 2
DIM1201 Açık Deniz Eğitimi Stajı 0+0+0 Zorunlu 2
DIM1202 Denizde Güvenlik II 1+1+0 Zorunlu 2
DIM1203 Denizcilik İngilizcesi I 2+0+0 Zorunlu 2
DIM1204 Seyire Giriş 1+1+0 Zorunlu 2
DIM1205 Teknik Resim 1+1+0 Zorunlu 2
DIM1206 Vardiya Standartları I 2+0+0 Zorunlu 2
DIM1207 Matematik II 4+0+0 Zorunlu 5
DIM1208 Fizik II 3+2+0 Zorunlu 5
TDI1201 Türk Dili II 2+0+0 Zorunlu 2
YDI1201 Yabancı Dil II 3+0+0 Zorunlu 4
Toplam AKTS 30
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
DIM2101 Denizde Haberleşme 1+2+0 Zorunlu 4
DIM2103 Göksel Seyir 2+0+0 Zorunlu 3
DIM2104 Gemi Elektroniği 2+1+0 Zorunlu 3
DIM2105 Denizcilik Kimyası 2+1+0 Zorunlu 3
DIM2106 Denizcilik İngilizcesi II 2+0+0 Zorunlu 3
DIM2107 Gemi İnşaatı ve Stabilite 2+1+0 Zorunlu 3
DIM2108 Düzlem Seyir 2+1+0 Zorunlu 4
DIM2109 Vardiya Standartları II 2+0+0 Zorunlu 3
DIM2110 Temel Bilgi Teknolojileri 2+0+0 Zorunlu 2
DIM2102 Denizcilik Meteorolojisi 1+2+0 Seçmeli 2
Toplam AKTS 30
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
DIM2201 Açık Deniz Eğitimi Stajı 0+0+0 Zorunlu 3
DIM2202 Diferansiyel Denklemler 3+0+0 Zorunlu 4
DIM2203 Yük Elleçleme ve İstif I 2+0+0 Zorunlu 3
DIM2204 Elektronik Seyir 2+2+0 Zorunlu 3
DIM2205 Uluslararası Denizcilik Sözleşmeleri 3+0+0 Zorunlu 4
DIM2206 Gemi Manevrası 2+2+0 Zorunlu 4
DIM2207 Programlamaya Giriş 1+2+0 Zorunlu 3
 [G] 7YYSECG1 Seçmeli (Grup 1) - Seçmeli 3 1
 [G] 7YYSECG2 Seçmeli (Grup 2) - Seçmeli 3 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
DIM3101 Yük Elleçleme ve İstif II 3+0+0 Zorunlu 5
DIM3102 Yük Elleçleme Simülatör Uygulamaları 1+2+0 Zorunlu 3
DIM3103 Köprü üstü Simülatör Uygulamaları 2+2+0 Zorunlu 4
DIM3104 Gemi adamı İş sağlığı ve Mesleki Güvenliği 2+0+0 Zorunlu 3
DIM3105 Gemi Bakım ve Onarım Yönetimi 2+2+0 Zorunlu 4
DIM3106 Liman ve Terminal Operasyonları 2+0+0 Zorunlu 4
DIM3107 Sosyal Girişimcilik ve Sorumluluk 4+0+0 Zorunlu 4
 [G] 7YYSEC Seçmeli - Seçmeli 3 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
DIM3201 Açık Deniz Eğitimi Stajı 0+0+0 Zorunlu 30
Toplam AKTS 30
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
DIM4101 Gemi Tedarik Zinciri 3+0+0 Zorunlu 3
DIM4102 Gemi Makinaları 2+0+0 Zorunlu 2
DIM4103 Deniz Sigortaları 2+0+0 Zorunlu 3
DIM4104 Araştırma Yöntemleri ve İstatistik 2+0+0 Zorunlu 2
DIM4105 Ekonomi 2+0+0 Zorunlu 2
DIM4106 Deniz Kazaları ve İnsan Etkeni 0+4+0 Zorunlu 8
DIM4107 Deniz Hukuku 2+0+0 Zorunlu 3
 [G] 8YYSECG1 Seçmeli (Grup 1) - Seçmeli 3 1
 [G] 8YYSECG2 Seçmeli (Fakülte) - Seçmeli 4 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
DIM4201 Gemi Sörvey Prosedürleri 3+0+0 Zorunlu 3
DIM4202 Bitirme Projesi 0+5+0 Zorunlu 6
DIM4203 Gemi Yönetimi ve Liderlik 2+0+0 Zorunlu 3
DIM4204 Deniz, Emniyet ve Kalite Yönetim Sistemleri 2+0+0 Zorunlu 3
DIM4205 Teknik Gemi Yönetimi 2+0+0 Zorunlu 3
DIM4206 Gemilerde Arama Kurtarma Operasyonları 2+1+0 Zorunlu 3
DIM4207 Deniz Ticaret Hukuku 3+0+0 Zorunlu 3
 [G] 9YYSECG1 Seçmeli (Grup 1) - Seçmeli 3 1
 [G] 9YYSECG2 Seçmeli (Fakülte) - Seçmeli 3 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=5396