Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sosyal Politika Tezli YL - Dersler Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
SP5100 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği 3+0+0 Zorunlu 6
SP5191 Sosyal Bilimlerde Seminer 0+0+0 Zorunlu 6
SP5300 Tez 0+0+0 Zorunlu 24
SP9100 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
SP5103 Sosyal Politikanın Tarihsel Gelişimi 3+0+0 Seçmeli 6
SP5104 Refah Ekonomisi ve Sosyal Politika 3+0+0 Seçmeli 6
SP5106 Küreselleşme ve Sosyal Güvenlik Sistemleri 3+0+0 Seçmeli 6
SP5107 Sendikal Hareketlerde Dönüşümler 3+0+0 Seçmeli 6
SP5108 Yoksullukla Mücadelede Yeni Yaklaşımlar 3+0+0 Seçmeli 6
SP5109 İşin Geleceği ve Çalışma İlişkilerinin Dönüşümü 3+0+0 Seçmeli 6
SP5110 Karşılaştırmalı AB ve Türkiye Çalışma Yaşamı 3+0+0 Seçmeli 6
SP5111 İşgücü Piyasasının Demografik Analizi ve Ayrımcılık 3+0+0 Seçmeli 6
SP5112 Çalışma Psikolojisi ve Temel Sorun Alanları 3+0+0 Seçmeli 6
SP5113 Uluslararası Örgütler, Sivil Toplum Örgütleri ve Sosyal Politika 3+0+0 Seçmeli 6
SP5114 Yerel Yönetimler ve Sosyal Politika Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 6
SP5115 İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 6
SP5116 Çalışma Sosyolojisi ve Temel Sorun Alanları 3+0+0 Seçmeli 6
SP5117 Gelir Dağılımı ve Politikaları 3+0+0 Seçmeli 6
SP5118 İşgücü Verimliliği 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 132
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
SP5200 Seminer 0+0+0 Zorunlu 6
SP5292 Sosyal Bilimlerde Yayın Etiği ve Bilimsel Araştırma Yöntemleri 3+0+0 Zorunlu 6
SP5400 Tez 0+0+0 Zorunlu 24
SP9200 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
SP5203 Ücret Yönetimi ve Performans Değerlendirme 3+0+0 Seçmeli 6
SP5204 Uluslararası Göç ve Sorunları 3+0+0 Seçmeli 6
SP5205 Sosyal İnovasyon ve Sosyal Politika 3+0+0 Seçmeli 6
SP5206 İklim Değişikliğinin Sosyo-Ekonomik Etkileri 3+0+0 Seçmeli 6
SP5207 Yaşlılık Politikaları ve Aktif Yaşlanma 3+0+0 Seçmeli 6
SP5208 Engellilik ve Yaşam 3+0+0 Seçmeli 6
SP5209 Kadın Emeğine İlişkin Yerel ve Küresel Tartışmalar 3+0+0 Seçmeli 6
SP5210 Dünyada ve Türkiye'de Çocuk İşçiliği 3+0+0 Seçmeli 6
SP5211 Ailenin Dönüşümü ve Aile Politikaları 3+0+0 Seçmeli 6
SP5212 Sağlık ve Sosyal Politika 3+0+0 Seçmeli 6
SP5213 Uygulamalı Bireysel İş Hukuku 3+0+0 Seçmeli 6
SP5214 Dünyada ve Türkiye'de Sosyal Yardım ve Hizmetler 3+0+0 Seçmeli 6
SP5215 Dezavantajlı Gruplar ve Sosyal Koruma 3+0+0 Seçmeli 6
SP5216 Sosyal Politikalarda Yeni Gelişmeler 3+0+0 Seçmeli 6
SP5217 Bilim Felsefesi ve Nitel Araştırma Yaklaşımı 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 132
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=5393