Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler (Doktora) - Dersler Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ULI6100 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etik Değerler 3+0+0 Zorunlu 6
ULI6112 21. Yüzyılda Güvenlik Tartışmaları ve Türkiye 3+0+0 Zorunlu 6
ULI9100 Uzmanlık Alan Dersi 3+0+0 Zorunlu 6
ULI6101 Uluslararası İlişkilerde Teori ve Yaklaşımlar 3+0+0 Seçmeli 6
ULI6102 Dış Politika Analizi ve Karar Alma Yaklaşımları 3+0+0 Seçmeli 6
ULI6103 Uluslararası Güvenlik ve Dış Politika 3+0+0 Seçmeli 6
ULI6104 Küreselleşme Entegrasyon ve Avrupa Birliği 3+0+0 Seçmeli 6
ULI6105 Bilimi Felsefesi ve Uluslararası İlişkilerde Metodoloji 3+0+0 Seçmeli 6
ULI6106 Uyuşmazlık Çözümünde Konular, Kavramlar ve Teoriler 3+0+0 Seçmeli 6
ULI6107 Coğrafya Tarih ve Göç 3+0+0 Seçmeli 6
ULI6108 Diplomasi Stratejileri 3+0+0 Seçmeli 6
ULI6109 Modern Ortadoğu’da Tarih ve Siyaset 3+0+0 Seçmeli 6
ULI6110 Birleşmiş Milletler Barış Güçleri ve Barışın Tesisi 3+0+0 Seçmeli 6
ULI6111 Türk Dış Politikasında Yeni Bölgeler ve Konular 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 84
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ULI6200 Seminer 3+0+0 Zorunlu 6
ULI6201 Uluslararası İlişkilerde Düzen ve Adalet 0+0+0 Zorunlu 6
ULI6202 Uluslararası Politik Ekonomi ve Küresel Kapitalizm 3+0+0 Zorunlu 6
ULI6203 Uluslararası İnsani Acil Durumlar 3+0+0 Zorunlu 6
ULI6204 Uluslararası İlişkilerde Simülasyon ve Oyunlar 3+0+0 Zorunlu 6
ULI6205 Yazınsal Kimlikler 3+0+0 Zorunlu 6
ULI6206 Ortadoğu’daki Uyuşmazlıkların Tarihsel Kökenleri 3+0+0 Zorunlu 6
ULI6207 Uluslararası Göç ve Mülteci Sorunu 3+0+0 Zorunlu 6
ULI6208 Diplomatik Metinlerin Tahlilleri 3+0+0 Zorunlu 6
ULI6209 Avrupa İktisat Tarihi ve Avrupa Entegrasyonu 3+0+0 Zorunlu 6
ULI6210 Yeşil Dönüşüm ve Avrupa Birliği Çevre Politikası 3+0+0 Zorunlu 6
ULI6211 Avrupa Birliği Bölgesel Politikası ve Avrupa’da Bölgesel Kalkınma 3+0+0 Zorunlu 6
ULI9200 Uzmanlık Alan Dersi 3+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 78
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ULI6300 Tez 0+0+0 Zorunlu 24
ULI6301 Tez Hazırlık 3+0+0 Zorunlu 24
ULI9300 Uzmanlık Alan Dersi 3+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 54
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ULI6400 Tez 3+0+0 Zorunlu 24
ULI6401 Tez Hazırlık 3+0+0 Zorunlu 24
ULI9400 Uzmanlık Alan Dersi 3+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 54
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ULI6500 Tez 3+0+0 Zorunlu 24
ULI9500 Uzmanlık Alan Dersi 3+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 30
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ULI6600 Tez 3+0+0 Zorunlu 24
ULI6601 Tez Hazırlık 3+0+0 Zorunlu 24
ULI9600 Uzmanlık Alan Dersi 3+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 54
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ULI6700 Tez 3+0+0 Zorunlu 24
ULI9700 Uzmanlık Alan Dersi 3+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 30
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ULI6800 Tez 3+0+0 Zorunlu 24
ULI9800 Uzmanlık Alan Dersi 3+0+0 Zorunlu 24
Toplam AKTS 48
9.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ULI6501 Tez Hazırlık 3+0+0 Zorunlu 24
Toplam AKTS 24
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=5392