Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Beslenme ve Diyetetik Tezli YL - Dersler Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
BAY5100 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği 3+0+0 Zorunlu 4
BES5101 İleri Beslenme I 3+0+0 Zorunlu 6
BES8101 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 4
BES5102 Besin İşleme Yöntemlerinin Beslenme İle İlişkisi 2+0+0 Seçmeli 4
BES5103 Fonksiyonel Besinler ve Sağlık 2+0+0 Seçmeli 4
BES5104 Beslenme Bilimlerinde Temel Laboratuvar Teknikleri 2+0+0 Seçmeli 4
BES5105 Besin Öğesi- Besin Öğesi Etkileşimi 2+0+0 Seçmeli 4
BES5106 Besinlerde Bulunan Endokrin Bozucular 2+0+0 Seçmeli 4
BES5107 Besin Seçimi ve Tüketici Algısı 2+0+0 Seçmeli 4
BES5108 Enerji Metabolizmasında Metabolik Geçitler 2+0+0 Seçmeli 4
BES5109 Sürdürülebilir Beslenme 2+0+0 Seçmeli 4
BES5110 Bebek ve Çocuk Beslenmesi 2+0+0 Seçmeli 4
BES5111 Klinik Beslenmede Sorunlar I (Yetişkin) 2+0+0 Seçmeli 4
BES5112 Klinik Beslenmede Sorunlar I (Çocuk) 2+0+0 Seçmeli 4
BES5113 Diabetes Mellitus ve Beslenme 2+0+0 Seçmeli 4
BES5114 Gebe ve Emzikli Beslenmesi 2+0+0 Seçmeli 4
BES5115 Gastrointestinal Fizyoloji ve Metabolizma 2+0+0 Seçmeli 4
BES5116 Toplu Beslenme Sistemlerinde Yönetim ve Organizasyon 2+0+0 Seçmeli 4
BES5117 Satın Alma ve Depolama Teknikleri 2+0+0 Seçmeli 4
BES5118 Toplu Beslenme Sistemlerinde Besin Hazırlama ve Pişirme Yöntemleri 2+0+0 Seçmeli 4
BES5119 Besin Güvenliği ve Kalite Yönetim Sistemleri 2+0+0 Seçmeli 4
BES5120 Yaşlılıkta Beslenme ve Sağlığın Korunması 2+0+0 Seçmeli 4
BES5121 Okul Çağı ve Adölesan Dönemde Beslenme 2+0+0 Seçmeli 4
BES5122 Afet Durumlarında Beslenme 2+0+0 Seçmeli 4
BES5123 İşçi Beslenmesi 2+0+0 Seçmeli 4
BES5124 Besin Destekleri ve Sağlık 2+0+0 Seçmeli 4
BES5125 Besin Allerjileri 2+0+0 Seçmeli 4
BES5126 Besin Tüketim Araştırmaları 2+0+0 Seçmeli 4
BES5127 Bağırsak Mikrobiyotası ve Metabolik Hastalıklar 2+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 118
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
BES5201 Seminer 0+0+0 Zorunlu 6
BES5202 İleri Beslenme II 3+0+0 Zorunlu 4
BES8201 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 4
BYİ5200 Biyoistatistik 2+2+0 Zorunlu 4
BES5203 İleri Beslenme Biyokimyası 2+0+0 Seçmeli 4
BES5204 Küfler, Mikotoksinler ve Sağlık 2+0+0 Seçmeli 4
BES5205 İlaç Tedavisinde Beslenme ve Diyet İlkeleri 2+0+0 Seçmeli 4
BES5206 Epigenetik Mekanizmalar ve Beslenme 2+0+0 Seçmeli 4
BES5207 Akut ve Kronik Çocuk Hastalıklarında Beslenme 2+0+0 Seçmeli 4
BES5208 Klinik Beslenmede Sorunlar II (Yetişkin) 2+0+0 Seçmeli 4
BES5209 Klinik Beslenmede Sorunlar II (Çocuk) 2+0+0 Seçmeli 4
BES5210 Parenteral ve Enteral Beslenme 2+0+0 Seçmeli 4
BES5211 Şişmanlık ve Yeme Davranış Bozuklukları 2+0+0 Seçmeli 4
BES5212 Gastrointestinal Sistem Hastalıklarında Beslenme 2+0+0 Seçmeli 4
BES5213 Doğuştan Metabolizma Hastalıklarında Beslenme 2+0+0 Seçmeli 4
BES5214 Toplu Beslenme Sistemlerinde Hijyen ve Sanitasyon 2+0+0 Seçmeli 4
BES5215 Toplu Beslenme Sistemlerinde Besin Karsinojenleri 2+0+0 Seçmeli 4
BES5216 Toplu Beslenme Sistemlerinde Yeni Üretim Teknikleri 2+0+0 Seçmeli 4
BES5217 Toplumda Beslenme Sorunları ve Çözüm Önerileri 2+0+0 Seçmeli 4
BES5218 Dijital Dünyada Beslenme 2+0+0 Seçmeli 4
BES5219 Beslenme Antropometrisi 2+0+0 Seçmeli 4
BES5220 Besin ve Beslenme Rehberleri 2+0+0 Seçmeli 4
BES5221 Metabolik Regülasyonda Anaplerotik Reaksiyonlar 2+0+0 Seçmeli 4
BES5222 Ağırlık Yönetimi ve Beslenme 2+0+0 Seçmeli 4
BES5223 Toplu Beslenme Sistemlerinde Besin Güvenliği Yönetim Sistemi 2+0+0 Seçmeli 4
BES5224 Böbrek Hastalıkları ve Beslenme 2+0+0 Seçmeli 4
BES5225 Kalp Damar Hastalıkları ve Beslenme 2+0+0 Seçmeli 4
BES5226 Özel Gruplarda Menü Planlama 2+0+0 Seçmeli 4
BES5227 Spor Beslenmesi 2+0+0 Seçmeli 4
BES5228 Akılcı Probiyotik Kullanımı 2+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 122
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
BES5300 Yüksek Lisans Tez Çalışması 0+0+0 Zorunlu 26
BES8301 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 4
Toplam AKTS 30
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
BES5400 Yüksek Lisans Tez Çalışması 0+0+0 Zorunlu 26
BES8401 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 4
Toplam AKTS 30
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=5391