Fen Bilimleri Enstitüsü / Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Sistemleri Tezli YL - Dersler Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
STM5197 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
STM5101 Reçineli Ürünler Analiz Yöntemleri 3+0+0 Seçmeli 6
STM5102 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 3+0+0 Seçmeli 6
STM5103 Yem Bilgisi Teknolojisi 3+0+0 Seçmeli 6
STM5105 At Besleme 3+0+0 Seçmeli 6
STM5106 Beslenme Hastalıkları 3+0+0 Seçmeli 6
STM5107 Farklı Kanatlı Türlerinin Beslenmesi 3+0+0 Seçmeli 6
STM5108 Rasyon Formülasyonu 3+0+0 Seçmeli 6
STM5109 Rumen ve Kan Teknikleri 3+0+0 Seçmeli 6
STM5110 Fonksiyonel Gıda Üretimi Amaçlı Hayvan Besleme 3+0+0 Seçmeli 6
STM5111 Yabancı Türler ve Ekosisteme Etkileri 3+0+0 Seçmeli 6
STM5112 Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma 3+0+0 Seçmeli 6
STM5113 Zehirli ve Tehlikeli Balıklar 3+0+0 Seçmeli 6
STM5114 Sualtında Ölçüm ve Örnek Alma Yöntemleri 3+0+0 Seçmeli 6
STM5115 Sürdürülebilir Balıkçılık Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 6
STM5116 Balıkçılık Biyolojisi ve Popülasyon Dinamiği 3+0+0 Seçmeli 6
STM5118 Keklik, Sülün ve Bıldırcın Yetiştiriciliği 3+0+0 Seçmeli 6
STM5119 Yumurta Tavuğu Yetiştiriciliği 3+0+0 Seçmeli 6
STM5120 Hindi Yetiştiriciliği 3+0+0 Seçmeli 6
STM5121 Yumurta ve Beyaz Et Bilimi 3+0+0 Seçmeli 6
STM5122 Kuluçkacılık 3+0+0 Seçmeli 6
STM5123 Ördek, Kaz ve Devekuşu Yetiştiriciliği 3+0+0 Seçmeli 6
STM5124 Hayvan Islahının Genetik Esasları 3+0+0 Seçmeli 6
STM5127 Ruminantlarda Canlı Hayvan ve Karkas Değerlendirme 3+0+0 Seçmeli 6
STM5128 Hayvancılık İşletmelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 3+0+0 Seçmeli 6
STM5129 At Yetiştiriciliği 3+0+0 Seçmeli 6
STM5130 Gıda Teknolojisinde Probiyotik Mikroorganizmalar 3+0+0 Seçmeli 6
STM5133 Endüstriyel Mikrobiyoloji 3+0+0 Seçmeli 6
STM5140 Koyun ve Keçilerin Beslenmesi 3+0+0 Seçmeli 6
STM5141 Pet Hayvanların Beslenmesi 3+0+0 Seçmeli 6
STM5142 Süt Sığırları Beslenmesinde Temel İlkeler 3+0+0 Seçmeli 6
STM5143 Besi Sığırlarının Beslenmesi 3+0+0 Seçmeli 6
STM5144 Hayvan Beslemede Vitamin ve Mineraller 3+0+0 Seçmeli 6
STM5145 Temel Mikrobiyoloji 3+0+0 Seçmeli 6
STM5146 Epidemiyoloji 3+0+0 Seçmeli 6
STM5147 Evcil Hayvanların Önemli İnfeksiyöz Hastalıkları 3+0+0 Seçmeli 6
STM5148 Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon 3+0+0 Seçmeli 6
STM5149 İmmunoloji 3+0+0 Seçmeli 6
STM5150 İleri Besin Kimyası 3+0+0 Seçmeli 6
STM5151 Besin Toksikolojisi 3+0+0 Seçmeli 6
STM5152 Rumen Biyokimyası 3+0+0 Seçmeli 6
STM5153 Anti-inflamatuvar Beslenme 3+0+0 Seçmeli 6
STM5154 Epigenetik Mekanizmalar ve Beslenme 3+0+0 Seçmeli 6
STM5155 Et İşletmelerinde Hijyen ve Sanitasyon 3+0+0 Seçmeli 6
STM5156 Gıda Teknolojisinde Bakteriyofaj ve Bakteriyosin Kullanımı 3+0+0 Seçmeli 6
STM5157 Süt İşletmelerinde Hijyen ve Sanitasyon 3+0+0 Seçmeli 6
STM5158 Su Ürünleri Hijyeni ve Teknolojisi 3+0+0 Seçmeli 6
STM5160 Çiğ Süt Kalite Parametreleri 3+0+0 Seçmeli 6
STM5161 Su Bilimleri ve Çevre 3+0+0 Seçmeli 6
STM5162 Et Ürünlerinde Katkı Maddeleri 3+0+0 Seçmeli 6
STM5163 Gıda Sektöründe Sürdürülebilir Ambalajlama 3+0+0 Seçmeli 6
STM5164 Süt Kimyası ve Biyokimyası 3+0+0 Seçmeli 6
STM5165 Fermente Süt Ürünleri İşleme Teknolojisi 3+0+0 Seçmeli 6
STM5166 İleri Hücre Moleküler Biyolojisi 3+0+0 Seçmeli 6
STM5167 Hücre İçi Sinyal İletimi 3+0+0 Seçmeli 6
STM5168 Kanatlı Beslenmesinde Temel İlkeler 3+0+0 Seçmeli 6
STM5169 Rasyon Hazırlamada Temel İlkeler ve Teknikler 3+0+0 Seçmeli 6
STM5170 Gıda Güvenliği Kalite Yönetim Sistemleri 3+0+0 Seçmeli 6
STM5171 Et Ürünleri İşleme Teknolojisinde Yeni Teknikler 3+0+0 Seçmeli 6
STM5172 Et Bilimi 3+0+0 Seçmeli 6
STM5196 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 366
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
STM5297 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
STM5298 Seminer 0+0+0 Zorunlu 6
STM5201 Kozmetoloji 3+0+0 Seçmeli 6
STM5203 Organik Hayvan Besleme 3+0+0 Seçmeli 6
STM5204 Hayvan Beslemede Biyoteknoloji Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 6
STM5207 Laboratuvar Hayvanları Beslenmesi 3+0+0 Seçmeli 6
STM5208 Yem Katkı Maddeleri 3+0+0 Seçmeli 6
STM5209 Yem Analiz Metodları 3+0+0 Seçmeli 6
STM5210 Silo Yemi ve Silolama Tekniği 3+0+0 Seçmeli 6
STM5211 Beslemenin Döl Verimine Etkisi 3+0+0 Seçmeli 6
STM5212 Lesepsiyen Balıklar 3+0+0 Seçmeli 6
STM5213 Sualtı Görüntüleme Teknikleri 3+0+0 Seçmeli 6
STM5214 Ekosistem Temelli Balıkçılık Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
STM5215 Su Ürünlerinde Araştırma Yöntem ve Teknikleri 3+0+0 Seçmeli 6
STM5216 Etlik Piliç Yetiştiriciliği 3+0+0 Seçmeli 6
STM5217 Kümes İçi Çevre Denetimi 3+0+0 Seçmeli 6
STM5218 Çiftlik Hayvanlarında Davranış 3+0+0 Seçmeli 6
STM5219 İleri Genetik 3+0+0 Seçmeli 6
STM5220 Tavukçuluk Ekipmanları ve Kullanım Özellikleri 3+0+0 Seçmeli 6
STM5221 Kanatlılarda Kesim Yöntemleri ve Teknolojisi 3+0+0 Seçmeli 6
STM5222 Populasyon Genetiği 3+0+0 Seçmeli 6
STM5223 Çiftlik Hayvanlarında Gen Kaynaklarının Korunması 3+0+0 Seçmeli 6
STM5224 Fonksiyonel Gıdalar 3+0+0 Seçmeli 6
STM5225 Fermente Ürünler Teknolojisi 3+0+0 Seçmeli 6
STM5226 Bağışıklık ve İnfeksiyöz Hastalıklarla Mücadele 3+0+0 Seçmeli 6
STM5231 Yemlerde Bulunan Antinutrisyonel Faktörler ve Eliminasyon Yöntemleri 3+0+0 Seçmeli 6
STM5232 Süt Sığırcılığında Metabolik Profil 3+0+0 Seçmeli 6
STM5233 Sürü Sağlığı ve Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
STM5234 Kanatlı Hayvan Hastalıkları 3+0+0 Seçmeli 6
STM5235 Zoonotik İnfeksiyonlar 3+0+0 Seçmeli 6
STM5236 Serolojik Yöntemler 3+0+0 Seçmeli 6
STM5237 Antibakteriyel Direnç 3+0+0 Seçmeli 6
STM5238 Besin Ögeleri ve Enerji Metabolizması 3+0+0 Seçmeli 6
STM5239 Metan Üreten Bakteriler ve Rumen 3+0+0 Seçmeli 6
STM5240 Gıda Sektöründe HACCP ve Gıda Güvenliğine Genel Bakış 3+0+0 Seçmeli 6
STM5241 Gıdalarda Mikotoksinler 3+0+0 Seçmeli 6
STM5242 Avrupa Birliği ve Gıda Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 6
STM5243 Kanatlı Eti Hijyeni 3+0+0 Seçmeli 6
STM5244 Gıda Kalite Analizlerinde ISO EN 17025 Akreditasyon Prensipleri 3+0+0 Seçmeli 6
STM5245 Gıda Kontaminantları 3+0+0 Seçmeli 6
STM5246 Gıda Kaynaklı Viral ve Fungal Sağlık Riskleri 3+0+0 Seçmeli 6
STM5247 Su Hijyeni ve Muayene Metodları 3+0+0 Seçmeli 6
STM5248 Et ve Et Ürünleri Teknolojisi 3+0+0 Seçmeli 6
STM5249 Gıda Enfeksiyonları ve Zehirlenmeleri 3+0+0 Seçmeli 6
STM5250 Su Ürünleri Endüstrisinde HACCP 3+0+0 Seçmeli 6
STM5251 Su Ürünleri Yetiştiriciliği 3+0+0 Seçmeli 6
STM5252 Sürdürülebilir Mavi Kalkınma 3+0+0 Seçmeli 6
STM5253 Et Ürünlerinde Temiz Etiket Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 6
STM5256 Koyun Islahı 3+0+0 Seçmeli 6
STM5257 Sürdürülebilir Hayvancılık 3+0+0 Seçmeli 6
STM5258 Hücre Kültürü Yöntemleri 3+0+0 Seçmeli 6
STM5259 Rekombinant DNA Teknolojisi 3+0+0 Seçmeli 6
STM5260 Hücre Ölüm Yolakları 3+0+0 Seçmeli 6
STM5261 Biyoistatistik 3+0+0 Seçmeli 6
STM5262 Zeytinyağı Üretim Teknolojisi 3+0+0 Seçmeli 6
STM5263 Süt Endüstrisinde Kullanılan Laktik Asit Bakterileri 3+0+0 Seçmeli 6
STM5264 Türkiye'de üretilen yöresel peynir çeşitleri 3+0+0 Seçmeli 6
STM5265 Aşılar, Serumlar ve Profilakside Kullanımı 3+0+0 Seçmeli 6
STM5266 Gıda Hammadde Atıklarının Değerlendirilmesi 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 354
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
STM5397 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
STM5399 Tez 0+0+0 Zorunlu 24
Toplam AKTS 30
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
STM5497 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
STM5499 Tez 0+0+0 Zorunlu 24
Toplam AKTS 30
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=5384