Fen Bilimleri Enstitüsü / Matematik Doktora - Dersler Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
MAT6196 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3+0+0 Zorunlu 6
MAT6197 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
MAT6100 Mühendislikte Matematiksel Yöntemlere Giriş 3+0+0 Seçmeli 6
MAT6101 İstatistiksel ve Stokastik Teknikler 3+0+0 Seçmeli 6
MAT6102 Adi Türevli Denklemlerin Analiz ve Uygulamaları için Sayısal Yöntemler 3+0+0 Seçmeli 6
MAT6103 Yapay Sinir Ağlarının Matematiksel Temelleri I 3+0+0 Seçmeli 6
MAT6104 Dalga Yayılımı İçin Sayısal Yöntemler 3+0+0 Seçmeli 6
MAT6105 Matematik Mühendisliğinde İleri Konular 3+0+0 Seçmeli 6
MAT6106 Matematiksel Programlama ve Modelleme I 3+0+0 Seçmeli 6
MAT6107 Lineer Sınır Değer Problemleri 3+0+0 Seçmeli 6
MAT6108 Kaos ve Dinamik Sistemler 3+0+0 Seçmeli 6
MAT6109 Sonlu Karma Dağılımlar 3+0+0 Seçmeli 6
MAT6110 Fonksiyonel Analiz ve Uygulamaları I 3+0+0 Seçmeli 6
MAT6111 Operatör Teorisi 3+0+0 Seçmeli 6
MAT6112 Klasik Eşitsizlikler 3+0+0 Seçmeli 6
MAT6113 İleri Matematik Analiz I 3+0+0 Seçmeli 6
MAT6114 Zaman Skalası ve Dinamik Eşitsizlikler 3+0+0 Seçmeli 6
MAT6115 İleri Diferensiyel Geometri I 3+0+0 Seçmeli 6
MAT6116 Uzay Kinematiği ve Lie Grupları I 3+0+0 Seçmeli 6
MAT6117 Manifoldlar Teorisi I 3+0+0 Seçmeli 6
MAT6118 İleri Kısmi Diferensiyel Denklemler I 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 126
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
MAT6297 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
MAT6200 Olasılık Teorisi 3+0+0 Seçmeli 6
MAT6201 Parametrik Olmayan İstatistik 3+0+0 Seçmeli 6
MAT6202 Nonlinear Dalgalar 3+0+0 Seçmeli 6
MAT6203 Yapay Sinir Ağlarının Matematiksel Temelleri II 3+0+0 Seçmeli 6
MAT6204 Kesirli Türev ve İntegral Operatörleri 3+0+0 Seçmeli 6
MAT6205 Hesaplama Yöntemleric 3+0+0 Seçmeli 6
MAT6206 Matematiksel Programlama ve Modelleme II 3+0+0 Seçmeli 6
MAT6207 İntegral Denklemler 3+0+0 Seçmeli 6
MAT6208 Stokastik Diferansiyel Denklemler 3+0+0 Seçmeli 6
MAT6209 Matematiksel Optimal Kontrol Teorisi 3+0+0 Seçmeli 6
MAT6210 Fonksiyonel Analiz ve Uygulamaları II 3+0+0 Seçmeli 6
MAT6211 Harmonik Analiz 3+0+0 Seçmeli 6
MAT6212 Görüntü İşleme 3+0+0 Seçmeli 6
MAT6213 İleri Matematik Analiz II 3+0+0 Seçmeli 6
MAT6214 Özel Fonksiyonlar 3+0+0 Seçmeli 6
MAT6215 İleri Diferensiyel Geometri II 3+0+0 Seçmeli 6
MAT6216 Uzay Kinematiği ve Lie Grupları II 3+0+0 Seçmeli 6
MAT6217 Manifoldlar Teorisi II 3+0+0 Seçmeli 6
MAT6218 İleri Kısmi Diferensiyel Denklemler II 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 120
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
MAT6395 Tez Hazırlık 0+0+0 Zorunlu 24
MAT6397 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
MAT6399 Tez 0+0+0 Zorunlu 24
Toplam AKTS 54
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
MAT6495 Tez Hazırlık 0+0+0 Zorunlu 24
MAT6497 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
MAT6499 Tez 0+0+0 Zorunlu 24
Toplam AKTS 54
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
MAT6597 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
MAT6599 Tez 0+0+0 Zorunlu 24
MAT6795 Tez Hazırlık 0+0+0 Zorunlu 24
Toplam AKTS 54
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
MAT6695 Tez Hazırlık 0+0+0 Zorunlu 24
MAT6697 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
MAT6699 Tez 0+0+0 Zorunlu 24
Toplam AKTS 54
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
MAT6797 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
MAT6799 Tez 0+0+0 Zorunlu 24
Toplam AKTS 30
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
MAT6897 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
MAT6899 Tez 0+0+0 Zorunlu 24
Toplam AKTS 30
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=5382