Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Beden Eğitimi ve Spor (Doktora) - Dersler Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
BAY6101 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği 3+0+0 Zorunlu 4
BDR6102 Beden Eğitimi ve Spor Bilimlerinde Uygulamalı İstatistik 1+2+0 Zorunlu 8
BDR8101 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 4
BDR6103 Sporda Yaşam Kalitesi 3+0+0 Seçmeli 7
BDR6104 Psikososyal Boyutuyla Özel Beden Eğitimi ve Spor 3+0+0 Seçmeli 7
BDR6105 Türkiye’de Beden Eğitimi ve Spor 3+0+0 Seçmeli 7
BDR6106 Herkes İçin Egzersiz 3+0+0 Seçmeli 7
BDR6107 Engellilerde Egzersiz ve Spor 3+0+0 Seçmeli 7
BDR6108 Antrenman Biliminde Güncel Yaklaşımlar I 3+0+0 Seçmeli 7
BDR6109 Sporda Performans Ölçüm Yöntemleri 3+0+0 Seçmeli 7
Toplam AKTS 65
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
BDR6201 Türk Beden Eğitimi ve Spor Öğretim Sisteminin Analizi ve Uluslararası Karşılaştırılması 3+0+0 Zorunlu 8
BDR8201 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 4
BDR6202 Beden Eğitimi ve Sporda Liderlik 3+0+0 Seçmeli 7
BDR6203 Olimpik Hareket, Tarihi, Felsefesi ve Geleceği 3+0+0 Seçmeli 7
BDR6204 Beden Eğitimi ve Sporda Sağlık Sorunları, Korunma ve İlk Yardım 3+0+0 Seçmeli 7
BDR6205 Beden Eğitimi ve Sporun Felsefesi 3+0+0 Seçmeli 7
BDR6206 Egzersiz ve Fiziksel Aktivite Geliştirme Modelleri 3+0+0 Seçmeli 7
BDR6207 Fiziksel Performansta Beslenme ve Ergojenik Yardımcılar 3+0+0 Seçmeli 7
BDR6208 Antrenman Biliminde Güncel Yaklaşımlar II 3+0+0 Seçmeli 7
BDR6209 Çocuk, Kadın ve Yaşlılarda Spor 3+0+0 Seçmeli 7
BDR6210 Beden Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme 3+0+0 Seçmeli 7
BDR6211 Beden Eğitiminde Oyun Öğretimi 3+0+0 Seçmeli 7
BDR6212 Zihinsel Engelliler için Beden Eğitimi ve Spor 3+0+0 Seçmeli 7
BDR6213 Görme Engelliler için Beden Eğitimi ve Spor 3+0+0 Seçmeli 7
Toplam AKTS 96
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
BDR6300 Seminer 0+0+0 Zorunlu 6
BDR6301 Proje Geliştirme ve Araştırma Teknikleri 3+0+0 Zorunlu 8
BDR6306 Sporda Yönetim ve Organizasyon 3+0+0 Zorunlu 7
BDR8301 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 4
BDR6302 Beden Eğitimi ve Sporda Öğretim Yöntemleri 3+0+0 Seçmeli 7
BDR6303 Risk Altındaki Gruplar ve Spor 3+0+0 Seçmeli 7
BDR6307 Egzersizde Fizyolojik Yaklaşımlar 3+0+0 Seçmeli 7
BDR6308 Spor Travmatolojisi ve Rehabilitasyonu 3+0+0 Seçmeli 7
Toplam AKTS 53
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
BDR6401 Tez Hazırlık 0+0+0 Zorunlu 26
BDR8401 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 4
Toplam AKTS 30
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
BDR6501 Tez Hazırlık 0+0+0 Zorunlu 26
BDR8501 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 4
Toplam AKTS 30
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=5381