Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Tezsiz YL - Dersler Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
TRH7104 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi-I 3+0+0 Zorunlu 6
TRH7300 Dönem Sonu Projesi 0+0+0 Zorunlu 15
TRH7100 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3+0+0 Seçmeli 6
TRH7101 Eskiçağ Tarihi 3+0+0 Seçmeli 6
TRH7102 Orta Asya Türk Tarihi-I 3+0+0 Seçmeli 6
TRH7103 İslam Medeniyeti 3+0+0 Seçmeli 6
TRH7105 Tarih Metodolojisi-I 3+0+0 Seçmeli 6
TRH7106 Türk Dünyası Meseleleri-I 3+0+0 Seçmeli 6
TRH7107 Selçuklu Tarihi 3+0+0 Seçmeli 6
TRH7108 Siyasi Düşünceler Tarihi-I 3+0+0 Seçmeli 6
TRH7109 Osmanlı Tarihi Meseleleri-I 3+0+0 Seçmeli 6
TRH7110 Osmanlı Türkçesine Giriş 3+0+0 Seçmeli 6
TRH7111 Osmanlı Merkez ve Saray Teşkilatı 3+0+0 Seçmeli 6
TRH7112 Türk Demokrasi Tarihi-I 3+0+0 Seçmeli 6
TRH7113 Bilimsel Araştırma Metodları-I 3+0+0 Seçmeli 6
TRH7114 Modern Ortadoğu Tarihi 3+0+0 Seçmeli 6
TRH7115 Eskiçağ’da Anadolu 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 111
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
TRH7400 Dönem Sonu Projesi 0+0+0 Zorunlu 15
TRH7201 Anadolunun Tarihsel Anıtları 3+0+0 Seçmeli 6
TRH7202 Orta Asya Türk Tarihi-II 3+0+0 Seçmeli 6
TRH7203 İslam Tarihi 3+0+0 Seçmeli 6
TRH7204 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi-II 3+0+0 Seçmeli 6
TRH7205 Tarih Metodolojisi-II 3+0+0 Seçmeli 6
TRH7206 Türk Dünyası Meseleleri-II 3+0+0 Seçmeli 6
TRH7207 Ortaçağ Anadolu Sosyal ve Kültürel Tarihi 3+0+0 Seçmeli 6
TRH7208 Siyasi Düşünceler Tarihi-II 3+0+0 Seçmeli 6
TRH7209 Osmanlı Tarih Meseleler-II 3+0+0 Seçmeli 6
TRH7210 Osmanlıca Metinler 3+0+0 Seçmeli 6
TRH7211 Osmanlıda Kültürel Hayat 3+0+0 Seçmeli 6
TRH7212 Türk Demokrasi Tarihi-II 3+0+0 Seçmeli 6
TRH7213 Bilimsel Araştırma Metodları-II 3+0+0 Seçmeli 6
TRH7214 Osmanlı Devletinde Gayrimüslim Topluluklar 3+0+0 Seçmeli 6
TRH7215 Türk Dış Politikası 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 105
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=5378