İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi / İngilizce Mütercim ve Tercümanlık - Dersler Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AIT1101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 2
IMT1101 Çeviriye Giriş I 3+0+0 Zorunlu 4
IMT1102 Karşılaştırmalı Dilbilgisi I 3+0+0 Zorunlu 5
IMT1103 İleri Dinleme ve Konuşma Becerileri I 3+0+0 Zorunlu 5
IMT1104 İleri Okuma ve Yazma Becerileri I 3+0+0 Zorunlu 5
KAR1101 Kariyer Planlama 1+0+0 Zorunlu 2
TDI1101 Türk Dili I 2+0+0 Zorunlu 2
IMT1107 Fransızca I 4+0+0 Seçmeli 5
[G] SEÇ.I.YY.DERSLERİ 1. SINIF SEÇMELİ DERSLER - Seçmeli 5 1
Toplam AKTS 35
Gruplu Dersleri Göster
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AIT1201 Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 2
IMT1201 Çeviriye Giriş II 3+0+0 Zorunlu 5
IMT1202 Karşılaştırmalı Dilbilgisi II 3+0+0 Zorunlu 4
IMT1203 İleri Dinleme ve Konuşma Becerileri II 3+0+0 Zorunlu 5
IMT1204 İleri Okuma ve Yazma Becerileri II 3+0+0 Zorunlu 4
IMT1205 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı 3+0+0 Zorunlu 3
TDE1201 Türk Dili II 2+0+0 Zorunlu 2
IMT1207 Fransızca II 3+0+0 Seçmeli 5
[G] SEÇ.II.YY DERSLERİ 1. SINIF SEÇMELİ DERSLER - Seçmeli 5 1
Toplam AKTS 35
Gruplu Dersleri Göster
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
IMT2101 Yazılı Çeviri I 3+0+0 Zorunlu 5
IMT2102 Çeviri Teknolojileri I 3+0+0 Zorunlu 5
IMT2103 Çevirmenler İçin Türkçe 3+0+0 Zorunlu 5
IMT2104 Sözlü Çeviri Becerileri I 3+0+0 Zorunlu 5
IMT2105 Metin İncelemeleri I 2+0+0 Zorunlu 3
IMT2106 Özel Alan Çevirisi I 2+0+0 Zorunlu 4
[G] SEÇ.III.YY.DERSLERİ 2.SINIF SEÇMELİ DERSLER - Seçmeli 5 1
Toplam AKTS 32
Gruplu Dersleri Göster
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
IMT2201 Yazılı Çeviri II 3+0+0 Zorunlu 5
IMT2202 Çeviri Teknolojileri II 3+0+0 Zorunlu 5
IMT2203 Kültürler Arası İletişim 3+0+0 Zorunlu 5
IMT2204 Sözlü Çeviri Becerileri II 3+0+0 Zorunlu 5
[G] SEÇ.IV.YY DERSLERİ 2.SINIF SEÇMELİ DERSLER - Seçmeli 5 1
Toplam AKTS 25
Gruplu Dersleri Göster
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
IMT3101 Çeviri Kuramları I 2+0+0 Zorunlu 4
IMT3102 Not Alma Teknikleri 2+0+0 Zorunlu 4
IMT3103 Yazın Çevirisi I 2+0+0 Zorunlu 4
IMT3104 Medya Çevirisi 2+0+0 Zorunlu 4
[G] USD-Guz Üniversite Seçmeli Dersler (Güz Dönemi) - Zorunlu 4 1
[G] SEÇ.V.YY. DERSLERİ 3. SINIF SEÇMELİ DERSLER - Seçmeli 3 1
Toplam AKTS 23
Gruplu Dersleri Göster
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
IMT3201 Çeviri Kuramları II 2+0+0 Zorunlu 4
IMT3202 Yazılı Metinden Sözlü Çeviri 2+0+0 Zorunlu 4
IMT3203 Yazın Çevirisi II 2+0+0 Zorunlu 4
IMT3204 Sözlü Çeviriye Giriş 2+0+0 Zorunlu 4
[G] SEÇ.VI.YY.DERSLERİ 3.SINIF SEÇMELİ DERSLER - Seçmeli 3 1
Toplam AKTS 19
Gruplu Dersleri Göster
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
IMT4101 Alan Çalışması ve Semineri I 4+0+0 Zorunlu 4
IMT4102 Bitirme Projesi I 2+0+0 Zorunlu 5
IMT4103 Yerelleştirme 2+0+0 Zorunlu 4
IMT4104 Çevirmenlik Mesleği ve Etiği 2+0+0 Zorunlu 4
[G] SEÇ.VII.YY.DERSLERİ 4.SINIF SEÇMELİ DERSLER - Seçmeli 3 1
Toplam AKTS 20
Gruplu Dersleri Göster
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
IMT4201 Alan Çalışması ve Semineri II 4+0+0 Zorunlu 4
IMT4202 Bitirme Projesi II 2+0+0 Zorunlu 5
IMT4203 Çeviri Eleştirisi 2+0+0 Zorunlu 5
[G] SEÇ.VIII.YY.DERSLERİ 4.SINIF SEÇMELİ DERSLER - Seçmeli 3 1
Toplam AKTS 17
Gruplu Dersleri Göster
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=5377