Gönen Jeotermal Enstitüsü / Alternatif Enerji Kaynakları (Doktora) - Dersler Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AEK6197 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
AEK6395 Tez Hazırlık 0+0+0 Zorunlu 24
AEK6100 Enerji Teknolojilerinde İleri Uygulamalar 3+0+0 Seçmeli 6
AEK6101 Rüzgâr Enerjisi ve Dönüşüm Teknolojileri 3+0+0 Seçmeli 6
AEK6102 Isıl Sistemlerde Ekserji Analizi 3+0+0 Seçmeli 6
AEK6103 Nanobilim ve Nanoteknoloji için Makromoleküller 3+0+0 Seçmeli 6
AEK6104 Çevre Jeokimyası 3+0+0 Seçmeli 6
AEK6105 Nükleer Reaktör Teknolojisinde Bor Kullanımı 3+0+0 Seçmeli 6
AEK6106 Bor Prosesleri ve Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 6
AEK6107 Denizüstü Rüzgâr Enerji Santralleri 3+0+0 Seçmeli 6
AEK6108 Enerji Depolama Teknolojileri 3+0+0 Seçmeli 6
AEK6109 Elektrik Makinalarının Tasarımı 3+0+0 Seçmeli 6
AEK6110 Nükleer Reaktör Malzemeleri 3+0+0 Seçmeli 6
AEK6111 Radyasyonun Malzeme Üzerindeki Etkileri 3+0+0 Seçmeli 6
AEK6112 Katı-Hal Transformatörleri 3+0+0 Seçmeli 6
AEK6113 Küresel Enerji Politikaları 3+0+0 Seçmeli 6
AEK6114 İleri Termodinamik 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 120
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AEK6200 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3+0+0 Zorunlu 4
AEK6297 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
AEK6298 Seminer 0+2+0 Zorunlu 2
AEK6497 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
AEK6201 Enerji Kalitesi 3+0+0 Seçmeli 6
AEK6202 Enstrümantal Analiz Yöntemleri 3+0+0 Seçmeli 6
AEK6203 Nükleer Atık Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
AEK6204 Alternatif Enerji ve Borun Önemi 3+0+0 Seçmeli 6
AEK6205 Elektrik Enerjisi Sistemlerinin Analizi ve Modellenmesi 3+0+0 Seçmeli 6
AEK6206 Özel Elektrik Makinaları 3+0+0 Seçmeli 6
AEK6207 Füzyon Reaktörleri 3+0+0 Seçmeli 6
AEK6208 İleri Teknoloji Hammaddeleri 3+0+0 Seçmeli 6
AEK6209 Isı Pompası ve Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 6
AEK6210 Borun Endüstriyel Kullanımı 3+0+0 Seçmeli 6
AEK6211 Enerji Sistemlerinde Triboloji ve Korozyon 3+0+0 Seçmeli 6
AEK6212 Güç Kalitesi ve İyileştirme Yöntemleri 3+0+0 Seçmeli 6
AEK6213 Enerji Güvenliği ve Diplomasisi 3+0+0 Seçmeli 6
AEK6214 Bilimsel Proje Yöntemleri 3+0+0 Seçmeli 6
AEK6215 İleri Enerji Depolama Teknikleri 3+0+0 Seçmeli 6
AEK6216 Hidrojen Elektrolizörleri 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 114
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AEK6397 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
AEK6399 Tez 0+0+0 Zorunlu 24
Toplam AKTS 30
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AEK6495 Tez Hazrılık 0+0+0 Zorunlu 24
Toplam AKTS 24
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=5376