Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Tezli YL - Dersler Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
BAY5100 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği 3+0+0 Zorunlu 4
KSH5101 Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği-I 3+8+0 Zorunlu 10
KSH5102 Hemşirelik Kavram ve Kuramları 2+0+0 Zorunlu 4
KSH8101 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 4
KSH5103 Genel Embriyoloji 2+0+0 Seçmeli 4
KSH5104 Üreme Sistemi Fizyolojisi 2+0+0 Seçmeli 4
KSH5105 Aile Planlaması ve Danışmanlığı 2+0+0 Seçmeli 4
KSH5106 Jinekolojik Onkoloji Hemşireliği 2+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 38
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
BYİ5200 Biyoistatistik 2+2+0 Zorunlu 4
KSH5201 Seminer 0+0+0 Zorunlu 6
KSH5202 Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği-II 3+8+0 Zorunlu 8
KSH8201 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 4
KSH5203 Ürojinekoloji Hemşireliği 2+0+0 Seçmeli 4
KSH5204 İnfertilite Hemşireliği 2+0+0 Seçmeli 4
KSH5205 Genetik Danışmanlık 2+0+0 Seçmeli 4
KSH5206 Obstetrik ve Jinekolojik Aciller 2+0+0 Seçmeli 4
Toplam AKTS 38
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
KSH5300 Yüksek Lisans Tez Çalışması 0+0+0 Zorunlu 26
KSH8301 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 4
Toplam AKTS 30
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
KSH5400 Yüksek Lisans Tez Çalışması 0+0+0 Zorunlu 26
KSH8401 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 4
Toplam AKTS 30
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=5375