Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Anatomi Tezli YL - Dersler Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ANA5101 Bilim Etiği ve Bilim Tarihi 2+0+0 Zorunlu 7
ANA8101 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 4
BAY5100 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği 3+0+0 Zorunlu 4
ANA5102 Anatomide Genel Kavramlar ve Terminoloji 2+0+0 Seçmeli 5
ANA5103 Kadavra Tahniti, Saklama Teknikleri ve Diseksiyon Uygulamaları 1+2+0 Seçmeli 5
ANA5104 Hareket Sistemi (Kemik, Eklemler ve Kaslar) 2+2+0 Seçmeli 5
Toplam AKTS 30
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ANA5201 Seminer 0+0+0 Zorunlu 6
ANA8201 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 4
BYİ5200 Biyoistatistik 2+2+0 Zorunlu 4
ANA5202 Dolaşım Sistemi Anatomisi 3+2+0 Seçmeli 5
ANA5203 Solunum Sistemi Anatomisi 3+2+0 Seçmeli 5
ANA5204 Sindirim Sistemi Anatomisi 3+2+0 Seçmeli 5
ANA5205 Ürogenital ve Endokrin Sistem Anatomisi 3+2+0 Seçmeli 5
ANA5206 Sinir Sistemi Anatomisi 3+2+0 Seçmeli 5
ANA5207 Baş-Boyun Kesitsel Anatomisi 3+2+0 Seçmeli 5
ANA5208 Toraks Kesitsel Anatomisi 3+2+0 Seçmeli 5
ANA5209 Abdomen Kesitsel Anatomisi 3+2+0 Seçmeli 5
ANA5210 Ekstremitelerin Radyolojik Anatomisi 3+2+0 Seçmeli 5
ANA5211 Klinik Anatomi 3+2+0 Seçmeli 5
Toplam AKTS 64
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ANA5300 Yüksek Lisans Tez Çalışması 0+0+0 Zorunlu 26
ANA8301 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 4
Toplam AKTS 30
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ANA5400 Yüksek Lisans Tez Çalışması 0+0+0 Zorunlu 26
ANA8401 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 4
Toplam AKTS 30
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=5374