Sosyal Bilimler Enstitüsü / Yeni Medya ve İletişim Tezli YL - Dersler Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
YMI5101 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği 3+0+0 Zorunlu 6
YMI5191 Sosyal Bilimlerde Seminer 0+0+0 Zorunlu 6
YMI9100 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
YMI5102 Bilim Felsefesi 3+0+0 Seçmeli 6
YMI5103 Yeni Medya ve Algı Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
YMI5104 Dijital Pazarlama 3+0+0 Seçmeli 6
YMI5105 Enformasyon Toplumu 3+0+0 Seçmeli 6
YMI5106 Göstergebilim 3+0+0 Seçmeli 6
YMI5107 Dijital Kültür ve Kimlik 3+0+0 Seçmeli 6
YMI5108 Yeni Medyada İmaj Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
YMI5109 Medya Hukuku ve Etik 3+0+0 Seçmeli 6
YMI5110 Medya ve Toplum 3+0+0 Seçmeli 6
YMİ5111 Dijital Aktivizm 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 78
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
YMI5200 Seminer 0+0+0 Zorunlu 6
YMI5292 Sosyal Bilimlerde Yayın Etiği ve Bilimsel Araştırma Yöntemleri 3+0+0 Zorunlu 6
YMI9200 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
YMI5202 Dijitalleşme ve Toplumsal Bellek 3+0+0 Seçmeli 6
YMI5203 Dijital Aktivizm 3+0+0 Seçmeli 6
YMI5204 Yeni Medya ve Siyasal Kültür 3+0+0 Seçmeli 6
YMI5205 Medya İdeoloji ve Temsil 3+0+0 Seçmeli 6
YMI5206 Yeni Medyada Marka Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
YMI5207 Kültürel Çalışmalar 3+0+0 Seçmeli 6
YMI5208 Yeni Medya ve Kriz İletişimi 3+0+0 Seçmeli 6
YMI5209 Kültürlerarası İletişim 3+0+0 Seçmeli 6
YMI5210 Medya ve İzleyici 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 72
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
YMI5300 Tez 0+0+0 Zorunlu 24
YMI9300 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 30
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
YMI5400 Tez 0+0+0 Zorunlu 24
YMI9400 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 30
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=5372