Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sanat Tarihi Tezli YL - Dersler Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
SNT5101 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği 3+0+0 Zorunlu 6
SNT5191 Sosyal Bilimlerde Seminer 3+0+0 Zorunlu 6
SNT9100 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
SNT5102 Erken Hristiyan Mimarisinde Mekan Anlayışı 3+0+0 Seçmeli 6
SNT5103 Yunan ve Roma Tapınak Mimarisi 3+0+0 Seçmeli 6
SNT5104 Osmanlı Dönemi Hıristiyan Sanatı 3+0+0 Seçmeli 6
SNT5105 Anadolu Selçuklu Mimarisinde Üslup 3+0+0 Seçmeli 6
SNT5106 Batılılaşma Dönemi Osmanlı Resim Sanatı 3+0+0 Seçmeli 6
SNT5107 Antik Dönem Şehircilik Anlayışı 3+0+0 Seçmeli 6
SNT5108 Tarihsel Çevrenin Tanımı ve Koruma İlkeleri 3+0+0 Seçmeli 6
SNT5109 Erken Hıristiyan ve Geç Antik Dönem Sanatı 3+0+0 Seçmeli 6
SNT5110 Osmanlı Mimarisinde Malzeme ve Teknik 3+0+0 Seçmeli 6
SNT5111 Roma ve Bizans Dönemi Hamam Yapıları 3+0+0 Seçmeli 6
SNT5112 Batılılaşma Dönemi Osmanlı Saray Mimarisi 3+0+0 Seçmeli 6
SNT5113 Görsel İletişime Giriş 3+0+0 Seçmeli 6
SNT5114 Turabdin Hıristiyan Dini Mimarisinde Mekan Anlayışı 3+0+0 Seçmeli 6
SNT5115 Osmanlı Mimarisinde Süsleme Sanatı 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 102
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
SNT5200 Seminer 0+0+0 Zorunlu 6
SNT5292 Sosyal Bilimlerde Yayın Etiği ve Bilimsel Araştırma Yöntemleri 3+0+0 Zorunlu 6
SNT9200 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
SNT5201 Anadolu Hristiyan Mimarisinde Süsleme Unsuru 3+0+0 Seçmeli 6
SNT5202 Yunan ve Roma Dönemi Kent Sosyolojisi 3+0+0 Seçmeli 6
SNT5203 Bizans Sanatı Bölge Araştırmaları 3+0+0 Seçmeli 6
SNT5204 Osmanlı Mimarisinin Tarihsel Gelişimi 3+0+0 Seçmeli 6
SNT5205 Batı Sanatı Araştırmaları: 19-20. YY. 3+0+0 Seçmeli 6
SNT5206 Antik Mimaride Malzeme Kullanımı 3+0+0 Seçmeli 6
SNT5207 Bizans Mimarisinde Malzeme Kullanımı 3+0+0 Seçmeli 6
SNT5208 Bizans İkona Sanatı 3+0+0 Seçmeli 6
SNT5209 Türk Konut Mimarisi 3+0+0 Seçmeli 6
SNT5210 Roma ve Bizans Dönemi Su Mimarisi 3+0+0 Seçmeli 6
SNT5211 Sanattta Oryantalizm 3+0+0 Seçmeli 6
SNT5212 Görsel İletişim Tasarımı 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 90
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
SNT5300 Tez 0+0+0 Zorunlu 24
Toplam AKTS 24
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
SNT5400 Tez 0+0+0 Zorunlu 24
SNT9400 Uzmanlık Alan Dersi 0+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 30
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=5370