Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Beden Eğitimi ve Spor Tezsiz (İÖ) YL - Dersler Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
BTZ7300 Dönem Sonu Projesi 0+0+0 Zorunlu 15
BTZ7101 Beden Eğitimi ve Sporda Öğretim Yöntemleri 3+0+0 Seçmeli 6
BTZ7102 Beden Eğitimi ve Sporda Fair Play ( Sportif Erdem) Eğitimi 3+0+0 Seçmeli 6
BTZ7103 Beden Eğitimi ve Spor Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
BTZ7104 Beden Eğitimi ve Sporda Ölçme ve Değerlendirme 3+0+0 Seçmeli 6
BTZ7105 Spor Politikaları ve Güncel Sorunlar 3+0+0 Seçmeli 6
BTZ7106 Spor Psikolojisi 3+0+0 Seçmeli 6
BTZ7107 Egzersiz Fizyolojisi 3+0+0 Seçmeli 6
BTZ7108 Antrenman Bilimi I 3+0+0 Seçmeli 6
BTZ7109 Fonksiyonel Anatomi 3+0+0 Seçmeli 6
BTZ7110 Spor Sakatlıkları ve Rehabilitasyonu 3+0+0 Seçmeli 6
BTZ7111 Engellililerde Egzersiz ve Spora Giriş 3+0+0 Seçmeli 6
BTZ7112 Bedensel Engellilerde Egzersiz ve Spor 3+0+0 Seçmeli 6
BTZ7113 Görme Engellilerde Egzersiz ve Spor 3+0+0 Seçmeli 6
BTZ7114 Beden Eğitiminde Pedagojik Modeller 3+0+0 Seçmeli 6
BTZ7115 Beden Eğitimi ve Sporda Alternatif Yöntem Yaklaşımları 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 105
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
BTZ7400 Dönem Sonu Projesi 0+0+0 Zorunlu 15
BTZ7201 Sporcularda Performans Testleri 3+0+0 Seçmeli 6
BTZ7202 Sporda Yetenek Seçimi 3+0+0 Seçmeli 6
BTZ7203 Antrenman Planlaması ve İlkeler 3+0+0 Seçmeli 6
BTZ7204 Sporda Beslenme İlkeleri 3+0+0 Seçmeli 6
BTZ7205 Antrenman Bilimi II 3+0+0 Seçmeli 6
BTZ7206 Kronik Hastalıklar ve Egzersiz 3+0+0 Seçmeli 6
BTZ7207 Spor Biyomekaniği 3+0+0 Seçmeli 6
BTZ7208 Sporda Doping ve Ergojenik Yardımlar 3+0+0 Seçmeli 6
BTZ7209 Kasların Yapısı ve Kas Fizyolojisi 3+0+0 Seçmeli 6
BTZ7210 Kinantropometri 3+0+0 Seçmeli 6
BTZ7211 Risk Altındaki Gruplar ve Spor 3+0+0 Seçmeli 6
BTZ7212 Motor Gelişim ve Beceri Öğrenimi 3+0+0 Seçmeli 6
BTZ7213 Engelliler Spor Organizasyonları 3+0+0 Seçmeli 6
BTZ7214 Engellilerde Spor Öğretimi 3+0+0 Seçmeli 6
BTZ7215 İşitme Engelilerde Egzersiz ve Spor 3+0+0 Seçmeli 6
BTZ7216 Zihinsel Engellilerde Egzersiz ve Spor 3+0+0 Seçmeli 6
BTZ7217 Beden Eğitimi ve Sporda Giyilebilir Teknolojik Spor Ürünleri 3+0+0 Seçmeli 6
BTZ7218 Beden Eğitimi ve Sporda Öğrenme ve Öğretme Yaklaşımları 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 123
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=5368