Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Beden Eğitimi ve Spor Tezli YL - Dersler Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
BAY5100 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği 3+0+0 Zorunlu 4
BDR5101 Beden Eğitimi ve Sporda Öğretim Yöntemleri 3+0+0 Zorunlu 4
BDR8101 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 4
BDR5102 Beden Eğitimi ve Sporda Öğretim Yöntemleri 3+0+0 Seçmeli 7
BDR5103 Beden Eğitimi ve Sporda Fair Play ( Sportif Erdem) Eğitimi 3+0+0 Seçmeli 7
BDR5104 Beden Eğitimi ve Spor Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 7
BDR5105 Beden Eğitimi ve Sporda Ölçme ve Değerlendirme 3+0+0 Seçmeli 7
BDR5106 Spor Politikaları ve Güncel Sorunlar 3+0+0 Seçmeli 7
BDR5107 Spor Psikolojisi 3+0+0 Seçmeli 7
BDR5108 Egzersiz Fizyolojisi 3+0+0 Seçmeli 7
BDR5109 Antrenman Bilimi I 3+0+0 Seçmeli 7
BDR5110 Fonksiyonel Anatomi 3+0+0 Seçmeli 7
BDR5111 Spor Sakatlıkları ve Rehabilitasyonu 3+0+0 Seçmeli 7
BDR5112 Engellililerde Egzersiz ve Spora Giriş 3+0+0 Seçmeli 7
BDR5113 Bedensel Engellilerde Egzersiz ve Spor 3+0+0 Seçmeli 7
BDR5114 Görme Engellilerde Egzersiz ve Spor 3+0+0 Seçmeli 7
Toplam AKTS 103
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
BDR5201 Seminer 0+0+0 Zorunlu 6
BDR5202 Spor Bilimlerinde İstatistik 3+0+0 Zorunlu 6
BDR8201 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 4
BDR5203 Sporcularda Performans Testleri 3+0+0 Seçmeli 7
BDR5204 Sporda Yetenek Seçimi 3+0+0 Seçmeli 7
BDR5205 Antrenman Planlaması ve İlkeleri 3+0+0 Seçmeli 7
BDR5206 Sporda Beslenme İlkeleri 3+0+0 Seçmeli 7
BDR5207 Antrenman Bilimi II 3+0+0 Seçmeli 7
BDR5208 Kronik Hastalıklar ve Egzersiz 3+0+0 Seçmeli 7
BDR5209 Spor Biyomekaniği 3+0+0 Seçmeli 7
BDR5210 Sporda Doping ve Ergojenik Yardımlar 3+0+0 Seçmeli 7
BDR5211 Kasların Yapısı ve Kas Fizyolojisi 3+0+0 Seçmeli 7
BDR5212 Kinantropometri 3+0+0 Seçmeli 7
BDR5213 Risk Altındaki Gruplar ve Spor 3+0+0 Seçmeli 7
BDR5214 Motor Gelişim ve Beceri Öğrenimi 3+0+0 Seçmeli 7
BDR5215 Engelliler Spor Organizasyonları 3+0+0 Seçmeli 7
BDR5216 Engellilerde Spor Öğretimi 3+0+0 Seçmeli 7
BDR5217 İşitme Engelilerde Egzersiz ve Spor 3+0+0 Seçmeli 7
BDR5218 Zihinsel Engellilerde Egzersiz ve Spor 3+0+0 Seçmeli 7
Toplam AKTS 128
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
BDR5300 Yüksek Lisans Tez Çalışması 0+0+0 Zorunlu 26
BDR8301 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 4
Toplam AKTS 30
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
BDR5400 Yüksek Lisans Tez Çalışması 0+0+0 Zorunlu 26
BDR8401 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 4
Toplam AKTS 30
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=5367