Fen Bilimleri Enstitüsü / Matematik Tezli YL - Dersler Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
MAT5196 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3+0+0 Zorunlu 6
MAT5197 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
MAT5101 İleri Analiz 3+0+0 Seçmeli 6
MAT5102 İleri Reel Analiz 3+0+0 Seçmeli 6
MAT5103 Bilimsel Döküman Hazırlama 3+0+0 Seçmeli 6
MAT5104 Teknik Hesaplama Dilleri 3+0+0 Seçmeli 6
MAT5105 İleri Diferansiyel Denklemler 3+0+0 Seçmeli 6
MAT5106 Kısmi Diferansiyel Denklemler ve Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 6
MAT5107 Eğriler ve Yüzeylerin Diferansiyel Geometrisi-I 3+0+0 Seçmeli 6
MAT5108 Kuaterniyonlar Teorisi 3+0+0 Seçmeli 6
MAT5109 Yüksek Diferansiyel Geometri-I 3+0+0 Seçmeli 6
MAT5110 Sabit Nokta Teorisi-I 3+0+0 Seçmeli 6
MAT5111 Metrik Uzaylar Topolojisi-I 3+0+0 Seçmeli 6
MAT5112 İntegral Eşitsizlikler 3+0+0 Seçmeli 6
MAT5113 Lie Grıpları ve Lie Cebirleri-I 3+0+0 Seçmeli 6
MAT5114 Kısmi Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümleri 3+0+0 Seçmeli 6
MAT5115 İleri Cebir 3+0+0 Seçmeli 6
MAT5116 İstatistikte Matematiksel Yöntemler 3+0+0 Seçmeli 6
MAT5117 İleri Nümerik Analiz 3+0+0 Seçmeli 6
MAT5118 Cebirsel Geometri 3+0+0 Seçmeli 6
MAT5119 Kesirli İntegraller 3+0+0 Seçmeli 6
MAT5121 Bulanık Kümeler ve Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 6
MAT5122 Makine Öğrenimine Giriş 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 138
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
MAT5297 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
MAT5298 Seminer 0+0+0 Zorunlu 6
MAT5201 İleri Fonksiyonel Analiz 3+0+0 Seçmeli 6
MAT5202 İleri Kompleks Analiz 3+0+0 Seçmeli 6
MAT5203 Mathematica ve Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 6
MAT5204 Matlab ve Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 6
MAT5205 İntegral Denklemler ve Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 6
MAT5206 Yüksek Dİferansiyel Geometri-II 3+0+0 Seçmeli 6
MAT5207 Lorentz Geometrisi 3+0+0 Seçmeli 6
MAT5208 Eğriler ve Yüzeylerin Diferansiyel Geometrisi-II 3+0+0 Seçmeli 6
MAT5209 Teorik Kinematik 3+0+0 Seçmeli 6
MAT5210 Sabit Nokta Teorisi-II 3+0+0 Seçmeli 6
MAT5211 Metrik Uzaylar Topolojisi-II 3+0+0 Seçmeli 6
MAT5212 Eşitsizlik Teorisi 3+0+0 Seçmeli 6
MAT5213 Ayrık Matematik 3+0+0 Seçmeli 6
MAT5214 Lie Grupları ve Lie Cebirleri-II 3+0+0 Seçmeli 6
MAT5215 Çok Değişkenli İstatistik Yöntemler 3+0+0 Seçmeli 6
MAT5216 Dizi Uzayları ve Serileri 3+0+0 Seçmeli 6
MAT5217 Ortogonal Polinomlar 3+0+0 Seçmeli 6
MAT5218 Diferansiyel Denklemlerin Nümerik Çözümleri 3+0+0 Seçmeli 6
MAT5219 Bilgisayar Programlama 3+0+0 Seçmeli 6
MAT5220 Esnek Kümeler ve Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 6
MAT5222 Matlab ve Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 6
MAT5223 Derin Öğrenmeye Giriş 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 144
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
MAT5397 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
MAT5399 Tez 0+0+0 Zorunlu 24
Toplam AKTS 30
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
MAT5497 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
MAT5499 Tez 0+0+0 Zorunlu 24
Toplam AKTS 30
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=5366