Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi / Halkla İlişkiler ve Reklamcılık - Dersler Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AIT1101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 2
HIR1101 İletişim Tarihi 3+0+0 Zorunlu 3
HIR1102 Halkla İlişkilerde Temel Kavramlar 3+0+0 Zorunlu 4
HIR1103 Reklamcılığa Giriş 3+0+0 Zorunlu 4
HIR1104 Pazarlamanın Temel İlkeleri 3+0+0 Zorunlu 4
HIR1105 Sosyoloji 3+0+0 Zorunlu 3
HIR1106 Temel Bilgi Teknolojileri 3+0+0 Zorunlu 3
KAR1101 Kariyer Planlama 1+0+0 Zorunlu 2
TDI1101 Türk Dili I 2+0+0 Zorunlu 2
YDI1101 Yabancı Dil I (İngilizce) 3+0+0 Zorunlu 3
Toplam AKTS 30
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AIT1201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 2
HIR1201 Kitle İletişim Kuramları 3+0+0 Zorunlu 4
HIR1202 Görsel Kültür 3+0+0 Zorunlu 4
HIR1203 Halkla İlişkiler Yönetimi 3+0+0 Zorunlu 4
HIR1204 Bütünleşik Pazarlama İletişimi 3+0+0 Zorunlu 4
HIR1205 Sosyal Psikoloji 3+0+0 Zorunlu 3
HIR1206 Etkili Sunum Teknikleri 3+0+0 Zorunlu 4
TDI1201 Türk Dili II 2+0+0 Zorunlu 2
YDI1201 Yabancı Dil II (İngilizce) 3+0+0 Zorunlu 3
Toplam AKTS 30
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
HIR2101 İkna ve Algı Yönetimi 3+0+0 Zorunlu 5
HIR2102 Yaratıcı ve Eleştirel Düşünce 3+0+0 Zorunlu 5
HIR2103 Seminer Teknikleri 3+0+0 Zorunlu 4
 [G] 3YYSECMELI SEÇMELI DERS 3. YARIYIL - Seçmeli 16 4
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
HIR2201 İmaj ve İtibar Yönetimi 3+0+0 Zorunlu 5
HIR2202 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri 3+0+0 Zorunlu 4
HIR2203 Seminer Uygulamaları 3+0+0 Zorunlu 5
 [G] 4YYSECMELI SEÇMELİ DERS 4. YARIYIL - Seçmeli 16 4
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
HIR3101 Popüler Kültür 3+0+0 Zorunlu 5
HIR3102 Kurum Kültürü 3+0+0 Zorunlu 5
HIR3103 Yeni Medya 3+0+0 Zorunlu 4
STJ3101 Staj 0+0+0 Zorunlu 4
 [G] USD-Guz Üniversite Seçmeli Dersler (Güz Dönemi) - Zorunlu 4 1
 [G] 5YYSECMELI SEÇMELİ DERS 5. YARIYIL - Seçmeli 8 2
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
HIR3201 Tüketici Davranışları 3+0+0 Zorunlu 5
HIR3202 Marka Yönetimi 3+0+0 Zorunlu 4
HIR3203 Stratejik Medya Planlaması 3+0+0 Zorunlu 5
STJ3201 Staj 0+0+0 Zorunlu 4
 [G] USD-Bahar Üniversite Seçmeli Dersler (Bahar Dönemi) - Zorunlu 4 1
 [G] 6YYSECMELI SEÇMELİ DERS 6. YARIYIL - Seçmeli 8 2
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
HIR4101 Tüketim Toplumu ve Reklamcılık 3+0+0 Zorunlu 5
HIR4102 Bitirme Projesi I 3+0+0 Zorunlu 5
 [G] 7YYSECMELI SEÇMELİ DERS 7. YARIYIL - Seçmeli 20 5
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
HIR4201 Kurumsal İletişim Yönetimi 3+0+0 Zorunlu 5
HIR4202 Bitirme Projesi II 3+0+0 Zorunlu 5
 [G] 8YYSECMELI SEÇMELİ DERS 8. YARIYIL - Seçmeli 20 5
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=5356