Sağlık Bilimleri Fakültesi / Sosyal Hizmet (İÖ) - Dersler Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AIT1101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I 2+0+0 Zorunlu 2
KAR1101 Kariyer Planlama 1+0+0 Zorunlu 2
SHB1101 Sosyal Hizmete Giriş 3+0+0 Zorunlu 4
SHB1102 Sosyal Hizmet Alanları 3+0+0 Zorunlu 5
SHB1103 Psikoloji 3+0+0 Zorunlu 4
SHB1104 İktisat 3+0+0 Zorunlu 4
SHB1105 Klasik Sosyoloji Kuramları 3+0+0 Zorunlu 4
SHB1106 Üniversite Yaşamına Uyum 2+0+0 Zorunlu 2
SHB1107 Sosyoloji 3+0+0 Zorunlu 3
SHB1108 Dezavantajlı Gruplar 3+0+0 Zorunlu 3
TDI1101 Türk Dili - I 2+0+0 Zorunlu 2
YDI1101 Yabancı Dil - I 2+0+0 Zorunlu 2
 [G] SECMES1YY SEÇMELİ DERSLER(1.YARIYIL) - Seçmeli 2 1
Toplam AKTS 39
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AIT1201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - II 2+0+0 Zorunlu 2
SHB1201 Sosyal Hizmet Kuramları 3+0+0 Zorunlu 5
SHB1202 Sosyal Hizmet Tarihi 3+0+0 Zorunlu 4
SHB1206 Hukukun Temel Kavramları 2+0+0 Zorunlu 3
SHB1207 Mantık 3+0+0 Zorunlu 4
SHB1208 Sosyal Sorunlar ve Sosyolojik Düşünme 3+0+0 Zorunlu 4
SHB1209 Dezavantajlı Gruplar Üzerine Okumalar 3+0+0 Zorunlu 4
TDI1201 Türk Dili - II 2+0+0 Zorunlu 2
YDI1201 Yabancı Dil - II 2+0+0 Zorunlu 2
 [G] SECMES2YY SEÇMELİ DERSLER (2.YARIYIL) - Seçmeli 2 1
Toplam AKTS 32
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
SHB2101 Refah Yaklaşımları ve Sosyal Politika 3+0+0 Zorunlu 5
SHB2102 Dezavantajlı Gruplar 3+0+0 Zorunlu 5
SHB2103 Türk Toplum Yapısı 3+0+0 Zorunlu 5
SHB2104 Sosyal Hizmet Mevzuatı 3+0+0 Zorunlu 5
SHB2105 İnsan Felsefesi 3+0+0 Zorunlu 5
SHB2106 Çokkültürcü Sosyal Hizmet 3+0+0 Zorunlu 5
SHB2107 Tıbbi ve Psikiyatrik Sosyal Hizmet 3+0+0 Zorunlu 5
Toplam AKTS 35
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
SHB2201 Toplum Sağlığı ve Bakım Hizmetleri 3+0+0 Zorunlu 5
SHB2202 Sosyal Hizmet Kurumlarında Yönetim 3+0+0 Zorunlu 5
SHB2203 Aile Kurumu ve Hukuku 3+0+0 Zorunlu 5
SHB2204 Dezavantajlı Gruplar Üzerine Okumalar 3+0+0 Zorunlu 5
SHB2205 Mantık 3+0+0 Zorunlu 4
SHB2206 Sosyal Hizmette Mesleki Rol ve Kimlik 3+0+0 Zorunlu 5
SHB2207 İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet 3+0+0 Zorunlu 5
SHB2208 Gönüllü Kuruluşlar ve Sosyal Hizmet 3+0+0 Zorunlu 5
Toplam AKTS 39
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
SHB3101 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3+2+0 Zorunlu 6
SHB3102 Birey Odaklı Sosyal Hizmet Uygulamaları 3+0+0 Zorunlu 4
 [G] USD-Guz Üniversite Seçmeli Dersler (Güz Dönemi) - Zorunlu 4 1
 [G] SECMES5YY SEÇMELİ DERSŞER (5.YARIYIL) - Seçmeli 8 2
 [G] SECMES5YY-2 SECMES5YY-2 - Seçmeli 8 2
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
SHB3201 Grup Odaklı Sosyal Hizmet Uygulamaları 2+4+0 Zorunlu 6
SHB3223 Görüşme Teknikleri ve Rapor Yazma 2+2+0 Zorunlu 4
 [G] USD-Bahar Üniversite Seçmeli Dersler (Bahar Dönemi) - Zorunlu 4 1
 [G] SECMES6YY SEÇMELİ DERSLER (6.YARIYIL) - Seçmeli 4 1
 [G] SECMES6YY-2 SECMES6YY-2 - Seçmeli 4 1
Toplam AKTS 22
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
SHB4102 Akademik Araştırma ve Sunum 2+4+0 Zorunlu 8
 [G] SECMES7YY SEÇMELİ DERSLER (7.YARIYIL) - Seçmeli 4 1
Toplam AKTS 12
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
SHB4201 Uygulamalı Eğitim 0+40+0 Zorunlu 30
Toplam AKTS 30
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=5350