Gönen Jeotermal Enstitüsü / Alternatif Enerji Kaynakları Tezli YL - Dersler Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AEK5197 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
AEK 5116 Hidrojen Enerjisi ve Teknolojileri 3+0+0 Seçmeli 6
AEK5100 Jeotermal Enerji 3+0+0 Seçmeli 6
AEK5101 Hidroelektrik Santraller 3+0+0 Seçmeli 6
AEK5102 Nükleer Mühendislik Malzemeleri 3+0+0 Seçmeli 6
AEK5103 Fotovoltaik Sistemler 3+0+0 Seçmeli 6
AEK5104 İleri Isı Transferi 3+0+0 Seçmeli 6
AEK5105 Yapay Sinir Ağları ve Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 6
AEK5106 İleri Güç Elektroniği ve Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 6
AEK5107 Çevresel Etki Değerlendirmesi 3+0+0 Seçmeli 6
AEK5108 Enerji Kaynakları ve Atık Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
AEK5109 Nükleer Enerji ve Politikaları 3+0+0 Seçmeli 6
AEK5110 Proje Geliştirme ve Yenilikçi Yaklaşımlar 3+0+0 Seçmeli 6
AEK5111 Radyasyondan Korunma ve Sağlık Fiziği 3+0+0 Seçmeli 6
AEK5112 Yenilenebilir Enerji Sistemlerinde Enerji Depolama 3+0+0 Seçmeli 6
AEK5113 Sualtı Jeotermal Kaynakların Tespit Edilmesi ve Haritalandırılması 3+0+0 Seçmeli 6
AEK5114 İleri Jeokimya 3+0+0 Seçmeli 6
AEK5115 Spektroskopik Yöntemler 3+0+0 Seçmeli 6
AEK5116 Hidrojen Enerjisi ve Teknolojileri 3+0+0 Seçmeli 6
AEK5117 Enerji Sistemleri için Fizik 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 120
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AEK5200 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3+0+0 Zorunlu 4
AEK5297 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
AEK5298 Seminer 0+2+0 Zorunlu 2
AEK5201 Enerji ve Çevre 3+0+0 Seçmeli 6
AEK5202 Enerji Ekonomisi ve Politikaları 3+0+0 Seçmeli 6
AEK5203 Radyasyon Zırhlaması 3+0+0 Seçmeli 6
AEK5204 Jeotermal Kaynaklar ve Kullanımı 3+0+0 Seçmeli 6
AEK5205 Kömür Jeolojisi ve Teknolojisi 3+0+0 Seçmeli 6
AEK5206 Rüzgar Enerjisi ve Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 6
AEK5207 Elektromekanik Enerji Dönüşümü 3+0+0 Seçmeli 6
AEK5208 Akıllı Şebekeler 3+0+0 Seçmeli 6
AEK5209 İleri Termodinamik 3+0+0 Seçmeli 6
AEK5210 Biyokütle Enerjisi 3+0+0 Seçmeli 6
AEK5211 Nükleer Enerji ve Radyasyon Güvenliği 3+0+0 Seçmeli 6
AEK5212 Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Şebeke Ara Yüzleri 3+0+0 Seçmeli 6
AEK5213 Sualtı ve Su Üzerinden Numune Alma Teknikleri ve Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 6
AEK5214 Denizde Enerji Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 6
AEK5215 Yenilenebilir Enerji İçin Kimya 3+0+0 Seçmeli 6
AEK5216 Enerji Depolamasına Giriş 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 108
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AEK5397 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
AEK5399 Tez 0+0+0 Zorunlu 24
Toplam AKTS 30
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AEK5497 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
AEK5499 Tez 0+0+0 Zorunlu 24
Toplam AKTS 30
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=5348