Sosyal Bilimler Enstitüsü / Muhasebe ve Finansman Tezli YL - Dersler Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
MFN5101 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği 3+0+0 Zorunlu 6
MFN8109 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
MFN9100 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
MNF5191 Sosyal Bilimlerde Seminer 0+0+0 Zorunlu 6
MFN5102 Finansal Piyasalar ve Kurumlar 3+0+0 Seçmeli 6
MFN5103 Finansal Yönetim 3+0+0 Seçmeli 6
MFN5104 Sermaye Piyasaları Hukuku 3+0+0 Seçmeli 6
MFN5105 Muhasebe Bilgi Sistemleri 3+0+0 Seçmeli 6
MFN5106 İşletme Bütçeleri 3+0+0 Seçmeli 6
MFN5107 Finansman Teorileri ve Ekonomik Uyg. I 3+0+0 Seçmeli 6
MFN5108 Uygulamalı Portföy Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
MFN5109 Bilgisayar Uygulamalı Finans 3+0+0 Seçmeli 6
MFN5110 Menkul Değer Analizi 3+0+0 Seçmeli 6
MFN5111 Muhasebeyi Yönlendiren Faktörler 3+0+0 Seçmeli 6
MFN5112 Yatırım Analizi 3+0+0 Seçmeli 6
MFN5113 Menkul Değerlerde Teknik Analiz 3+0+0 Seçmeli 6
MFN5114 Finansal Kurumlarda Mali Raporlama ve Analiz 3+0+0 Seçmeli 6
MFN5115 Denetim Standartları I 3+0+0 Seçmeli 6
MFN5116 Finansal Raporlama I 3+0+0 Seçmeli 6
MFN5117 Finansal Ekonometri I 3+0+0 Seçmeli 6
MFN5118 Paket Programlar İle Veri Analizi 3+0+0 Seçmeli 6
MFN5119 Dijital Muhasebe 3+0+0 Seçmeli 6
MFN5120 Muhasebede Vaka İnceleme 3+0+0 Seçmeli 6
MFN5121 Sermaye Piyasaları Hukuku 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 144
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
MFN5200 Seminer 0+0+0 Zorunlu 6
MFN5243 Finansal Ekonometri II 3+0+0 Zorunlu 6
MFN5400 Tez 0+0+0 Zorunlu 24
MFN8209 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
MFN9200 Uzmanlık Alan Dersi 0+0+0 Zorunlu 6
MNF5292 Sosyal Bilimlerde Yayın Etiği Ve Bilimsel Araştırma Yöntemleri 3+0+0 Zorunlu 6
MFN5201 Mali Tablolar Analizi 3+0+0 Seçmeli 6
MFN5202 Muhasebe Denetimi 3+0+0 Seçmeli 6
MFN5203 Uygulamalı Finans 3+0+0 Seçmeli 6
MFN5204 Finansman Teorileri ve Ekonomik Uyg. II 3+0+0 Seçmeli 6
MFN5205 Matematiksel Finans 3+0+0 Seçmeli 6
MFN5206 Denetim Standartları II 3+0+0 Seçmeli 6
MFN5207 Finansal Raporlama II 3+0+0 Seçmeli 6
MFN5208 Muhasebede Güncel Gelişmeler ve Değerlendirmeler 3+0+0 Seçmeli 6
MFN5209 Uluslararası Muhasebe 3+0+0 Seçmeli 6
MFN5210 Dış Ticaretin Finansmanı 3+0+0 Seçmeli 6
MFN5211 Uzmanlık Muhasebesi 3+0+0 Seçmeli 6
MFN5212 Finansal Analiz Yöntemleri 3+0+0 Seçmeli 6
MFN5213 Finansal Ekonometri II 3+0+0 Seçmeli 6
MFN5214 Sermaye Şirketleri Hukuku 3+0+0 Seçmeli 6
MFN5215 Türev İşlemleri Muhasebesi 3+0+0 Seçmeli 6
MFN5216 Denetimde Vaka İnceleme 3+0+0 Seçmeli 6
MFN5217 İç denetimde ve İç Kontrolde Güncel Yaklaşımlar 3+0+0 Seçmeli 6
MFN5218 Denetim Teorisi 3+0+0 Seçmeli 6
MFN5219 Finansta Örnek Olaylar 3+0+0 Seçmeli 6
MFN5220 Türev Piyasalar 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 174
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
MFN5300 Tez 0+0+0 Zorunlu 24
MFN8309 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 30
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
MFN9400 Uzmanlık Alan Dersi 0+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 6
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=5341