Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Sağlık Yönetimi Tezli YL - Dersler Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
BAY5100 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği 3+0+0 Zorunlu 4
SYN5101 Sağlık Hizmetlerinde Yönetim ve Organizasyon 3+0+0 Zorunlu 7
SYN8101 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 4
SYN5102 Sağlık Ekonomisi 3+0+0 Seçmeli 5
SYN5103 Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 5
SYN5104 Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama 3+0+0 Seçmeli 5
SYN5105 Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim 3+0+0 Seçmeli 5
SYN5106 Sağlık Hizmetlerinde Örgütsel Davranış 3+0+0 Seçmeli 5
SYN5107 Sağlık İletişimi 3+0+0 Seçmeli 5
SYN5108 Sağlık Hizmetlerinde Tedarik Zinciri Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 5
SYN5109 Sağlık Yönetiminde Kantitatif Teknikler 3+0+0 Seçmeli 5
SYN5110 Epidemiyoloji 3+0+0 Seçmeli 5
Toplam AKTS 60
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
SYN5201 Seminer 0+0+0 Zorunlu 6
SYN5202 Sağlık Yönetiminde İstatistik Uygulamaları 2+2+0 Zorunlu 5
SYN8201 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 4
SYN5203 Sağlık Politikası ve Planlaması 3+0+0 Seçmeli 5
SYN5204 Sağlık Hizmetlerinde Kalite Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 5
SYN5205 Sağlık Hizmetlerinde Stratejik Yönetim 3+0+0 Seçmeli 5
SYN5206 Sağlık Bilişimi 3+0+0 Seçmeli 5
SYN5207 Sağlık Sigortacılığı 3+0+0 Seçmeli 5
SYN5208 Sağlık Hukuku ve Mevzuatı 3+0+0 Seçmeli 5
SYN5209 Sağlık Turizmi ve Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 5
SYN5210 Sağlık Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar 3+0+0 Seçmeli 5
SYN5211 Sağlık Yönetiminde Etik 3+0+0 Seçmeli 5
SYN5212 Türk Sağlık Sistemi 3+0+0 Seçmeli 5
Toplam AKTS 65
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
SYN5300 Yüksek Lisans Tez Çalışması 0+0+0 Zorunlu 26
SYN8301 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 4
Toplam AKTS 30
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
SYN5400 Yüksek Lisans Tez Çalışması 0+0+0 Zorunlu 26
SYN8401 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 4
Toplam AKTS 30
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=5340