Fen Bilimleri Enstitüsü / Mekatronik Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı - Dersler
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
MKM5100 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 3+0+0 Zorunlu 6
MKM5197 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
MKM5101 Mekatronik Sistem Tasarımı 3+0+0 Seçmeli 6
MKM5102 Mekanizma Tekniği 3+0+0 Seçmeli 6
MKM5103 Matematiksel Modelleme ve Simülasyon 3+0+0 Seçmeli 6
MKM5104 Nesnelerin İnterneti 3+0+0 Seçmeli 6
MKM5105 Hidrolik ve Pnömatik Sistemler 3+0+0 Seçmeli 6
MKM5106 Teknik Hesaplama Dilleri 3+0+0 Seçmeli 6
MKM5107 Makine Öğrenmesi 3+0+0 Seçmeli 6
MKM5108 Gömülü Sistem Mimarileri 3+0+0 Seçmeli 6
MKM5109 Algılayıcılar ve Dönüştürücüler 3+0+0 Seçmeli 6
MKM5110 Mobil Robotlar 3+0+0 Seçmeli 6
MKM5111 Robot Kinematiği 3+0+0 Seçmeli 6
MKM5112 Yapay Zeka Temelleri 3+0+0 Seçmeli 6
MKM5113 İleri Programlama 3+0+0 Seçmeli 6
MKM5114 R Programlama 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 96
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
MKM5297 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
MKM5298 Seminer 0+0+0 Zorunlu 6
MKM5201 Makine Dinamiği 3+0+0 Seçmeli 6
MKM5202 Robotik Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 6
MKM5203 Derin Öğrenme 3+0+0 Seçmeli 6
MKM5204 Optimizasyon 3+0+0 Seçmeli 6
MKM5205 Tarımsal Mekatronik Uygulamalar 3+0+0 Seçmeli 6
MKM5206 Bilgisayar Destekli Mühendislik 3+0+0 Seçmeli 6
MKM5207 Mekatronik Sistemlerin Kontrolü 3+0+0 Seçmeli 6
MKM5208 İnsansız Hava Araçları 3+0+0 Seçmeli 6
MKM5209 Bilgisayarlı Görü 3+0+0 Seçmeli 6
MKM5210 Doğal Dil İşleme 3+0+0 Seçmeli 6
MKM5211 Sanal Gerçeklik 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 78
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
MKM5397 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
MKM5399 Tez 0+0+0 Zorunlu 24
Toplam AKTS 30
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
MKM5497 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
MKM5499 Tez 0+0+0 Zorunlu 24
Toplam AKTS 30
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=5339