Tıp Fakültesi / Tıp - Dersler Yıl
1.Sınıf Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ODAI0001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2+0+0 Zorunlu 2
TIPF1065 LATİN KÜLTÜRÜ I-II 0+0+0 Seçmeli 1
TIPF1548 İŞARET DİLİ I-II 0+0+0 Seçmeli 1
TIPF1588 İNFLAMASYON BİYOLOJİSİ I-II 0+0+0 Seçmeli 1
TIPF1594 BİR SAĞLIK ÇALIŞANI OLARAK KENDİ SAĞLIĞIMIZI KORUMAK: YASAL HAKLARIMIZ. I-II 0+0+0 Seçmeli 1
Toplam AKTS 6
2.Sınıf Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
TIPF2390 ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA II-II 0+0+0 Seçmeli 1
Toplam AKTS 1
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=5334