Sosyal Bilimler Enstitüsü / Maliye (Doktora) - Dersler Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
MLY 8309 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
MLY 8509 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
MLY 8709 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
MLY6100 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etik Değerler 3+0+0 Zorunlu 6
MLY6500 Tez 0+0+0 Zorunlu 24
MLY6700 Tez 0+0+0 Zorunlu 24
MLY8109 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
MLY9100 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
MLY 6105 Bütçede Eğitim ve Sağlık Harcamaları Analizi 3+0+0 Seçmeli 6
MLY 6106 Maliyenin Mikroekonomik Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 6
MLY 6107 Bütçe Açıkları ve Borçlanma 3+0+0 Seçmeli 6
MLY 6110 Güncel Vergi Sorunları ve Analizi 3+0+0 Seçmeli 6
MLY 6112 Vergi Sosyolojisi ve Psikolojisi 3+0+0 Seçmeli 6
MLY 6113 Karşılaştırmalı Mali Sistemler Analizi 3+0+0 Seçmeli 6
MLY 6114 Nicel Analiz Teknikleri ve Ekonometrik Modeller 3+0+0 Seçmeli 6
MLY6101 Bilim Felsefesi ve Etiği 3+0+0 Seçmeli 6
MLY6102 Kamu Maliyesi Teorisi ve Politikaları 3+0+0 Seçmeli 6
MLY6103 İdarelerarası Mali İlişkiler ve Yerel Vergileme 3+0+0 Seçmeli 6
MLY6104 Kamu Ekonomisinde İleri Analiz Teknikleri 3+0+0 Seçmeli 6
MLY6108 Uluslararası Vergileme Sorunları 3+0+0 Seçmeli 6
MLY6109 Vergilemenin Hukuki Temelleri 3+0+0 Seçmeli 6
MLY6111 Vergi Planlama Stratejisi 3+0+0 Seçmeli 6
MLY6115 İleri Düzey Kamu Maliyesi Teori ve Politikasi I 3+0+0 Seçmeli 6
MLY6116 İleri Düzey Kamu Ekonomisi Teori ve Politikası I 3+0+0 Seçmeli 6
MLY6117 İleri Düzey Araştırma Yöntemleri 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 186
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
MLY6200 Seminer 0+0+0 Zorunlu 6
MLY6299 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3+0+0 Zorunlu 6
MLY8209 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
MLY9200 Uzmanlık Alan Dersi 0+0+0 Zorunlu 6
MLY6201 Küreselleşme Sürecinde Maliye Politikaları Analizi 3+0+0 Seçmeli 6
MLY6202 Kamu Borçlarının İktisadi ve Mali Analizi 3+0+0 Seçmeli 6
MLY6203 Vergileme ve Refah 3+0+0 Seçmeli 6
MLY6204 Kamu Açıkları Analizi ve Yapısal Politikalar 3+0+0 Seçmeli 6
MLY6205 Avrupa Birliği’nde Maliye Politikalarının Analizi 3+0+0 Seçmeli 6
MLY6206 Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Bütçe Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 6
MLY6207 Kamu Kesimi Finansman Politikaları 3+0+0 Seçmeli 6
MLY6208 Çevre Sorunları ve Teşvik Politikaları 3+0+0 Seçmeli 6
MLY6209 Türk Vergi Hukukunun Anayasal Temelleri 3+0+0 Seçmeli 6
MLY6210 Türk Vergi Ceza Hukukunun Analizi 3+0+0 Seçmeli 6
MLY6211 Kamu Alacakları Takip Hukukunun Analizi 3+0+0 Seçmeli 6
MLY6212 Vergi Yargısında Sorunlar 3+0+0 Seçmeli 6
MLY6213 Harcama Vergilerinin Hukuki Analizi 3+0+0 Seçmeli 6
MLY6214 Uygulamalı Ekonometri 3+0+0 Seçmeli 6
MLY6215 İleri Düzey Kamu Maliyesi Teori ve Politikası II 3+0+0 Seçmeli 6
MLY6216 İleri Düzey Kamu Ekonomisi Teori ve Politikası II 3+0+0 Seçmeli 6
MLY6217 İleri Düzey Vergilendirme 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 126
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
MLY6300 Tez 0+0+0 Zorunlu 24
MLY6301 Tez Hazırlık 0+0+0 Zorunlu 24
Toplam AKTS 48
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ISL6400 Tez 0+0+0 Zorunlu 24
MLY6401 Tez Hazırlık 0+0+0 Zorunlu 24
MLY8409 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
MLY9400 Uzmanlık Alan Dersi 0+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 60
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
MLY6501 Tez Hazırlık 0+0+0 Zorunlu 24
Toplam AKTS 24
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
MLYL6600 Tez 0+0+0 Zorunlu 24
MLY6600 Tez 0+0+0 Zorunlu 24
MLY6601 Tez Hazırlık 0+0+0 Zorunlu 24
MLY9600 Uzmanlık Alan Dersi 0+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 78
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
MLY6800 Tez 0+0+0 Zorunlu 24
MLY9800 Uzmanlık Alan Dersi 6+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 30
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=5318