Sosyal Bilimler Enstitüsü / Maliye (Doktora) - Dersler
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
MLY 8309 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
MLY 8509 Uzmanlık Alan Dersi 6+0+0 Zorunlu 8
MLY 8709 Uzmanlık Alan Dersi 6+0+0 Zorunlu 8
MLY6100 Sosyal Bilim Felsefesi 3+0+0 Zorunlu 6
MLY6500 Tez 0+0+0 Zorunlu 24
MLY6700 Tez 0+0+0 Zorunlu 24
MLY8109 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
MLY 6101 Bilim Felsefesi ve Etiği 3+0+0 Seçmeli 6
MLY 6102 Kamu Maliyesi Teorisi ve Politikaları 3+0+0 Seçmeli 6
MLY 6103 İdarelerarası Mali İlişkiler ve Yerel Vergileme 3+0+0 Seçmeli 6
MLY 6104 Kamu Ekonomisinde İleri Analiz Teknikleri 3+0+0 Seçmeli 6
MLY 6105 Bütçede Eğitim ve Sağlık Harcamaları Analizi 3+0+0 Seçmeli 6
MLY 6106 Maliyenin Mikroekonomik Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 6
MLY 6107 Bütçe Açıkları ve Borçlanma 3+0+0 Seçmeli 6
MLY 6108 Uluslararası Vergileme Sorunları 3+0+0 Seçmeli 6
MLY 6109 Vergilemenin Hukuki Temelleri 3+0+0 Seçmeli 6
MLY 6110 Güncel Vergi Sorunları ve Analizi 3+0+0 Seçmeli 6
MLY 6111 Vergi Planlama Stratejisi 3+0+0 Seçmeli 6
MLY 6112 Vergi Sosyolojisi ve Psikolojisi 3+0+0 Seçmeli 6
MLY 6113 Karşılaştırmalı Mali Sistemler Analizi 3+0+0 Seçmeli 6
MLY 6114 Nicel Analiz Teknikleri ve Ekonometrik Modeller 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 166
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ISL 8609 Uzmanlık Alan Dersi 6+0+0 Zorunlu 8
ISL 8809 Uzmanlık Alan Dersi 6+0+0 Zorunlu 8
ISL6600 Tez 0+0+0 Zorunlu 24
ISL6800 Tez 0+0+0 Zorunlu 24
MLY6200 Seminer 0+0+0 Zorunlu 6
MLY8209 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
MLY6201 Küreselleşme Sürecinde Maliye Politikaları Analizi 3+0+0 Seçmeli 6
MLY6202 Kamu Borçlarının İktisadi ve Mali Analizi 3+0+0 Seçmeli 6
MLY6203 Vergileme ve Refah 3+0+0 Seçmeli 6
MLY6204 Kamu Açıkları Analizi ve Yapısal Politikalar 3+0+0 Seçmeli 6
MLY6205 Avrupa Birliği’nde Maliye Politikalarının Analizi 3+0+0 Seçmeli 6
MLY6206 Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Bütçe Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 6
MLY6207 Kamu Kesimi Finansman Politikaları 3+0+0 Seçmeli 6
MLY6208 Çevre Sorunları ve Teşvik Politikaları 3+0+0 Seçmeli 6
MLY6209 Türk Vergi Hukukunun Anayasal Temelleri 3+0+0 Seçmeli 6
MLY6210 Türk Vergi Ceza Hukukunun Analizi 3+0+0 Seçmeli 6
MLY6211 Kamu Alacakları Takip Hukukunun Analizi 3+0+0 Seçmeli 6
MLY6212 Vergi Yargısında Sorunlar 3+0+0 Seçmeli 6
MLY6213 Harcama Vergilerinin Hukuki Analizi 3+0+0 Seçmeli 6
MLY6214 Uygulamalı Ekonometri 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 160
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
MLY6300 Tez 0+0+0 Zorunlu 24
Toplam AKTS 24
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ISL6400 Tez 0+0+0 Zorunlu 24
MLY8409 Uzmanlık Alan Dersi 0+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 30
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=5318