Sosyal Bilimler Enstitüsü / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Doktora) - Dersler
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
KYO 6101 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 3+0+0 Zorunlu 6
KYO 8109 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
KYO 6102 Osmanlı-Türkiye Modernleşmesi 3+0+0 Seçmeli 6
KYO 6103 Avrupa Sosyal Tarihi (100 – 1900) 3+0+0 Seçmeli 6
KYO 6104 Politika Analizi Süreci 3+0+0 Seçmeli 6
KYO 6105 Siyaset Biliminde Teori ve Yöntemler 3+0+0 Seçmeli 6
KYO 6106 Yönetim Felsefesi 3+0+0 Seçmeli 6
KYO 6107 Milliyetçilik Teorilerinin Eleştirisi 3+0+0 Seçmeli 6
KYO 6108 Sosyolojik Çözümleme 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 54
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
KYO6200 Seminer 0+0+0 Zorunlu 6
KYO8209 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
KYO 6201 Modern Türkiye’de Siyasal Düşünce 3+0+0 Seçmeli 6
KYO 6202 Kapitalizm ve Demokrasi İlişkisi 3+0+0 Seçmeli 6
KYO 6203 Politika Analizinde Yorumlamacı Yaklaşımlar 3+0+0 Seçmeli 6
KYO 6204 Türkiye’nin Yönetim Yapısının Değişimi 3+0+0 Seçmeli 6
KYO 6205 Uluslararası Göç ve Göç Politikaları 3+0+0 Seçmeli 6
KYO 6206 Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri 3+0+0 Seçmeli 6
KYO6207 Siyaset Biliminde Yöntemler ve Araştırma Tasarımı 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 54
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
KYO 6300 Tez 0+0+0 Zorunlu 24
KYO 8309 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
KYO6108 Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 36
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
KYO6400 Tez 0+0+0 Zorunlu 24
KYO8409 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 30
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
KYO 6500 Tez 0+0+0 Zorunlu 24
KYO 8509 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 30
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
KYO6600 Tez 0+0+0 Zorunlu 24
KYO8609 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 30
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
KYO 6700 Tez 0+0+0 Zorunlu 24
KYO 8709 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 30
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=5316