Sosyal Bilimler Enstitüsü / Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Doktora) - Dersler
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
CEE 6100 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 3+0+0 Zorunlu 6
CEE 8109 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
CEE 6101 İş Yaşam Dengesi Politikaları 3+0+0 Seçmeli 6
CEE 6103 Sosyal Politika ve Toplumsal Cinsiyet 3+0+0 Seçmeli 6
CEE 6104 Ücret ve İstihdam Analizi 3+0+0 Seçmeli 6
CEE 6105 Modern İş Yaşamı 3+0+0 Seçmeli 6
CEE 6107 Sosyal Güvenlikte Güncel Sorunlar 3+0+0 Seçmeli 6
CEE 6108 Örgütsel Davranış Teori ve Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 6
CEE 6109 İş Hukukunda Güncel Gelişmeler 3+0+0 Seçmeli 6
CEE 6110 Sosyal Politika Doktrinleri ve Felsefesi  3+0+0 Seçmeli 6
CEE 6112 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
CEE 6115 İşgücü Ekonomisi 3+0+0 Seçmeli 6
CEE6102 Risk Gruplarına Yönelik Sosyal Politikalar 3+0+0 Seçmeli 6
CEE6106 Çalışma Sosyolojisi ve Güncel Tartışmalar 3+0+0 Seçmeli 6
CEE6111 Emek Piyasalarında Ayrımcılık ve Eşitsizlik 3+0+0 Seçmeli 6
CEE6113 Çalışma Hayatında Etik 3+0+0 Seçmeli 6
CEE6114 Refah Analizi ve Ölçüm Yöntemleri 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 102
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
CEE6200 Seminer 3+0+0 Zorunlu 6
CEE8209 Uzmanlık Alan Dersi 3+0+0 Zorunlu 6
CEE6201 Uluslararası Karşılaştırmalı Endüstri İlişkileri 3+0+0 Seçmeli 6
CEE6202 Sendikacılıkta Yeni Eğilimler ve Sosyal Hareketler 3+0+0 Seçmeli 6
CEE6203 Uluslararası Emek Göçü 3+0+0 Seçmeli 6
CEE6204 Çalışma Psikolojisine İlişkin Güncel Konular 3+0+0 Seçmeli 6
CEE6205 Toplumsal Değişme Analizi 3+0+0 Seçmeli 6
CEE6206 Küreselleşme ve İşgücü Piyasaları 3+0+0 Seçmeli 6
CEE6207 Performans Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
CEE6208 Küreselleşme ve Çalışma Standartları 3+0+0 Seçmeli 6
CEE6209 İstihdam ve İşsizlik 3+0+0 Seçmeli 6
CEE6210 Gelir Dağılımı Politikaları 3+0+0 Seçmeli 6
CEE6211 Çalışma Yaşamında Güncel Gelişmeler 3+0+0 Seçmeli 6
CEE6212 Toplu Pazarlık Hukukunun Sorunları 3+0+0 Seçmeli 6
CEE6213 İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 6
CEE6214 Yeni Teknolojiler ve Çalışmanın Geleceği 3+0+0 Seçmeli 6
CEE6215 Emek Süreci Tarihi 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 102
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
CEE 8309 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
CEE6300 Tez 0+0+0 Zorunlu 24
Toplam AKTS 30
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
CEE 6400 Tez 0+0+0 Zorunlu 24
CEE8409 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 30
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
CEE 6500 Tez 0+0+0 Zorunlu 24
CEE 8509 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 30
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
CEE6600 Tez 0+0+0 Zorunlu 24
CEE8609 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 30
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
CEE 6700 Tez 0+0+0 Zorunlu 24
CEE 8709 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 30
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=5315