Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Sosyal Hizmet Tezli YL - Dersler Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
BAY5100 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği 3+0+0 Zorunlu 4
SSH5102 Sosyal Hizmet Kuramları 4+0+0 Zorunlu 8
SSH8101 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 4
SSH5101 Sosyal Hizmette Temel Kavramlar 3+0+0 Seçmeli 7
SSH5103 Toplum Sağlığı ve Sosyal Hizmet 3+0+0 Seçmeli 7
SSH5104 Yoksulluk ve Sosyal Yardım 3+0+0 Seçmeli 7
SSH5105 Sosyal Hizmet Yönetim ve Organizasyonu 3+0+0 Seçmeli 7
SSH5106 Sosyal Hizmetin Sosyolojik Temelleri 3+0+0 Seçmeli 7
SSH5107 Gönüllü Kuruluşlar ve Sosyal Hizmet 3+0+0 Seçmeli 7
SSH5108 Belediyelerde Sosyal Hizmet 3+0+0 Seçmeli 7
SSH5109 Osmanlı'da Sosyal Hizmet Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 7
SSH5110 Avrupa’da Sosyal Hizmet Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 5
SSH5111 Göç ve Uyum 3+0+0 Seçmeli 7
SSH5112 Afet ve Salgınlarda Sosyal Hizmet 3+0+0 Seçmeli 7
Toplam AKTS 91
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
SSH5200 Sosyal Hizmet Uygulamaları 0+6+0 Zorunlu 6
SSH5201 Seminer 0+0+0 Zorunlu 6
SSH8201 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 4
SSH5202 İnsan Doğası ve Sosyal Hizmet 3+0+0 Seçmeli 7
SSH5203 Sosyal Politika ve Sosyal Hizmet 3+0+0 Seçmeli 7
SSH5204 Aile Sorunları ve Danışmanlık Hizmetleri 3+0+0 Seçmeli 7
SSH5205 Bakım ve Sosyal Hizmet 3+0+0 Seçmeli 7
SSH5206 Sosyal Hizmetlerde Güncel Sorunlar 3+0+0 Seçmeli 7
SSH5207 Sosyal Hizmet Etiği 3+0+0 Seçmeli 7
SSH5208 Sosyal Hizmetin Siyasi Temelleri 3+0+0 Seçmeli 7
SSH5209 Sosyal Girişimcilik 3+0+0 Seçmeli 7
SSH5210 Madde Bağımlılığının Sosyokültürel Etkileri 3+0+0 Seçmeli 7
SSH5211 Çokkültürcü Sosyal Hizmet 3+0+0 Seçmeli 7
SSH5212 Sosyal Sermaye ve Sosyal Hizmet 3+0+0 Seçmeli 7
Toplam AKTS 93
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
SSH5300 Yüksek Lisans Tez Çalışması 0+0+0 Zorunlu 26
SSH8301 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 4
Toplam AKTS 30
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
SSH5400 Yüksek Lisans Tez Çalışması 0+0+0 Zorunlu 26
SSH8401 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 4
Toplam AKTS 30
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=5314