Sosyal Bilimler Enstitüsü / Pazarlama Doktora - Dersler Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
PZL6101 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 3+0+0 Zorunlu 6
PZL6301 Tez Hazırlık 0+0+0 Zorunlu 24
PZL8109 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
PZL9100 Uzmanlık ALan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
PZL 6103 Postmodern Pazarlama ve Stratejileri 3+0+0 Seçmeli 6
PZL 6104 Pazarlama Teorileri 3+0+0 Seçmeli 6
PZL 6106 Davranışsal Pazarlama 3+0+0 Seçmeli 6
PZL 6107 Pazarlamada Güncel Uygulamalar 3+0+0 Seçmeli 6
PZL 6109 Stratejik Pazarlama Kararları 3+0+0 Seçmeli 6
PZL 6111 Pazarlama Metrikleri: Pazarlama Performansının Ölçülmesi  3+0+0 Seçmeli 6
PZL 6112 Reklam Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
PZL 6113 İşletmeden İşletmeye Pazarlama (B2B) Stratejileri 3+0+0 Seçmeli 6
PZL 6114 Turizm Pazarlaması 3+0+0 Seçmeli 6
PZL 6115 Pazarlama Faaliyetlerinin Denetimi 3+0+0 Seçmeli 6
PZL6102 Tüketici Davranışı Teorisi 3+0+0 Seçmeli 6
PZL6105 Rekabetçi Marka Yönetimi ve Stratejileri 3+0+0 Seçmeli 6
PZL6108 Dijital Pazarlama 3+0+0 Seçmeli 6
PZL6110 Pazarlamada Nitel Araştırma Teknikleri 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 126
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
PZL6200 Seminer 3+0+0 Zorunlu 6
PZL6299 Sosyal Bilimlerde Yayın Etiği ve Bilimsel Araştırma Yöntemleri 3+0+0 Zorunlu 6
PZL6401 Tez Hazırlık 0+0+0 Zorunlu 24
PZL8209 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
PZL9200 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
PZL6201 Perakendecilik Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
PZL6202 Hizmet Sektöründe Pazarlama Stratejileri 3+0+0 Seçmeli 6
PZL6203 E-ticaret ve Pazarlama Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 6
PZL6204 Küresel Pazarlama Stratejisi 3+0+0 Seçmeli 6
PZL6205 İlişkisel Pazarlamada Güncel Konular 3+0+0 Seçmeli 6
PZL6206 Pazarlama Kararlarında Simulasyon Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 6
PZL6207 Pazarlama Araştırması Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 6
PZL6208 Yeni Medya ve Pazarlama İletişimi 3+0+0 Seçmeli 6
PZL6209 Dış Ticaret İşlemleri 3+0+0 Seçmeli 6
PZL6210 Pazarlamada Örnek Olay Analizi 3+0+0 Seçmeli 6
PZL6211 Sosyal Pazarlama 3+0+0 Seçmeli 6
PZL6212 Satış Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
PZL6213 Nöro Pazarlama 3+0+0 Seçmeli 6
PZL6214 Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 132
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
PZL6300 Tez 0+0+0 Zorunlu 24
PZL8309 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
PZL9300 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 36
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
PZL 6400 Tez 0+0+0 Zorunlu 24
PZL8409 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
PZL9400 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 36
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
PZL 6500 Tez 0+0+0 Zorunlu 24
PZL6501 Tez hazırlık 0+0+0 Zorunlu 24
PZL8509 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
PZL9500 Uzmanlık Alan Dersi 0+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 60
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
PZL6600 Tez 0+0+0 Zorunlu 24
PZL6601 Tez Hazırlık 0+0+0 Zorunlu 24
PZL8609 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
PZL9600 Uzmanlık Alan Dersi 0+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 60
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
PZL 6700 Tez 0+0+0 Zorunlu 24
PZL8709 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 30
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
PZL6800 Tez 0+0+0 Zorunlu 24
PZL8809 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
PZL9800 Uzmanlık Alan Dersi 0+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 36
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=5313