Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Hemşirelikte Yönetim (Doktora) - Dersler Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
BAY6101 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği 3+0+0 Zorunlu 4
HMY6101 Yönetim Kuramları 2+0+0 Zorunlu 8
HMY6102 Ulusal Sağlık Sistemi ve Sağlık Politikaları 3+0+0 Zorunlu 9
HMY8101 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 4
HMY6103 Hemşirelikte Liderlik 2+0+0 Seçmeli 5
HMY6104 Örgüt Geliştirme 2+0+0 Seçmeli 5
HMY6105 Yönetim Etiği 2+0+0 Seçmeli 5
HMY6106 Yönetici Hemşirenin Eğitimi 2+0+0 Seçmeli 5
HMY6307 Hemşirelikte Yönetsel Sorunların Analizi 2+0+0 Seçmeli 5
Toplam AKTS 50
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
BYİ6200 Biyoistatistik 2+2+0 Zorunlu 4
HMY6201 Hemşirelikte Yönetim 3+0+0 Zorunlu 9
HMY6202 Sağlık Mevzuatı 2+0+0 Zorunlu 8
HMY8201 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 4
HMY6203 Endüstri İlişkileri 2+0+0 Seçmeli 5
HMY6204 Hemşirelikte İnsan Kaynakları Yönetimi 2+0+0 Seçmeli 5
HMY6205 Hemşirelikte Örgütsel Davranış 2+0+0 Seçmeli 5
HMY6206 Sağlık Hizmetlerinde Kriz ve Risk Yönetimi 2+0+0 Seçmeli 5
Toplam AKTS 45
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
HMY6300 Seminer 0+0+0 Zorunlu 6
HMY6301 Çağdaş Yönetim Yaklaşımları 2+0+0 Zorunlu 5
HMY6302 Hemşirelikte Kalite Yönetimi ve Akreditasyon 2+0+0 Zorunlu 5
HMY6305 Hemşirelik Yönetiminde Yenilikler 2+0+0 Zorunlu 5
HMY8301 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 4
HMY6303 İleri Araştırma ve Veri Değerlendirme Yöntemleri 2+0+0 Seçmeli 5
HMY6304 Teze İlişkin Araştırma Konuları 2+0+0 Seçmeli 5
Toplam AKTS 35
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
HMY6400 Doktora Tez Çalışması 0+0+0 Zorunlu 26
HMY6401 Tez Hazırlık 0+0+0 Zorunlu 26
HMY8401 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 4
Toplam AKTS 56
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
HMY6500 Doktora Tez Çalışması 0+0+0 Zorunlu 26
HMY6501 Tez Hazırlık 0+0+0 Zorunlu 26
HMY8501 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 4
Toplam AKTS 56
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
HMY6600 Doktora Tez Çalışması 0+0+0 Zorunlu 26
HMY6601 Tez Hazırlık 0+0+0 Zorunlu 26
HMY8601 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 4
Toplam AKTS 56
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
HMY6700 Doktora Tez Çalışması lll 0+0+0 Zorunlu 26
HMY8701 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 4
Toplam AKTS 30
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
HMY6800 Doktora Tez Çalışması IV 0+0+0 Zorunlu 26
HMY8801 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 4
Toplam AKTS 30
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=5311