Sosyal Bilimler Enstitüsü / Yönetim Bilişim Sistemleri Tezli YL - Dersler Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
YBS 5200 Seminer 0+0+0 Zorunlu 6
YBS5100 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği 3+0+0 Zorunlu 6
YBS5191 Sosyal Bilimlerde Seminer 0+0+0 Zorunlu 6
YBS8109 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
YBS9100 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
YBS5101 Örgütlerde Stratejik Liderlik 3+0+0 Seçmeli 6
YBS5102 Yönetim Teorisi 3+0+0 Seçmeli 6
YBS5103 Yönetim Bilişim Sistemlerine Giriş 3+0+0 Seçmeli 6
YBS5105 Veri Madenciliği ve İş Zekası 3+0+0 Seçmeli 6
YBS5107 Elektronik Ticaret 3+0+0 Seçmeli 6
YBS5108 Nesne Tabanlı Programlama 3+0+0 Seçmeli 6
YBS5109 Bulanık Karar Verme 3+0+0 Seçmeli 6
YBS5110 Ağ Yönetimi ve Güvenliği 3+0+0 Seçmeli 6
YBS5113 Çağdaş Yönetim Yaklaşımları 3+0+0 Seçmeli 6
YBS5115 Makine Öğrenmesi 3+0+0 Seçmeli 6
YBS5116 Yönetim Felsefesi 3+0+0 Seçmeli 6
YBS5117 Kalite Yönetim Sistemleri 3+0+0 Seçmeli 6
YBS5118 Yapısal Olmayan Veri Tabanları 3+0+0 Seçmeli 6
YBS5119 Mobil Programlama 3+0+0 Seçmeli 6
YBS5121 Tüketici Davranışları 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 120
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
YBS5200 Seminer 0+0+0 Zorunlu 6
YBS5292 Sosyal Bilimlerde Yayın Etiği ve Bilimsel Araştırma Yöntemleri 3+0+0 Zorunlu 6
YBS8209 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
YBS9200 Uzmanlık Alan Dersi 0+0+0 Zorunlu 6
YBS5201 İşletme Politikası ve Stratejileri 3+0+0 Seçmeli 6
YBS5202 Liderlik Teorisi ve Pratiği 3+0+0 Seçmeli 6
YBS5203 Paket Programlar ile İleri Veri Analizi 3+0+0 Seçmeli 6
YBS5204 Örgüt Teorisi ve Örgütsel Analiz 3+0+0 Seçmeli 6
YBS5206 Sosyal Medya ve İş Yaşamındaki Yeri 3+0+0 Seçmeli 6
YBS5207 R ile Programlama 3+0+0 Seçmeli 6
YBS5210 Yapay Zeka 3+0+0 Seçmeli 6
YBS5211 Sanallaştırma ve Bulut Bilişim 3+0+0 Seçmeli 6
YBS5212 Uluslararası Yönetim 3+0+0 Seçmeli 6
YBS5213 Robotik Süreç Otomasyonu 3+0+0 Seçmeli 6
YBS5214 Büyük Veri 3+0+0 Seçmeli 6
YBS5215 Örgütler Ve Yapılar 3+0+0 Seçmeli 6
YBS5216 Coğrafi Bilgi Sistemleri 3+0+0 Seçmeli 6
YBS5217 Siber Güvenlik 3+0+0 Seçmeli 6
YBS5218 Nesnelerin İnterneti 3+0+0 Seçmeli 6
YBS5219 Elektronik Müşteri İlişkileri Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 120
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
YBS5300 Tez 0+0+0 Zorunlu 24
YBS8309 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
YBS9300 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 36
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
YBS5400 Tez 0+0+0 Zorunlu 24
YBS8409 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
YBS9400 Uzmanlık Alan Dersi 0+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 36
Seçmeli Dersleri Göster SEÇMELİ DERSLER HAVUZU
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=5309