Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı - Dersler
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
TDE5100 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği 3+0+0 Zorunlu 6
TDE5106 Modern Türk Şiirinin Doğuşu ve Kaynakları 3+0+0 Zorunlu 6
TDE8109 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
TDE5101 Klasik Türk Edebiyatına Giriş 3+0+0 Seçmeli 6
TDE5102 Klasik Türk Edebiyatında Kavramlar 3+0+0 Seçmeli 6
TDE5103 Mesnevi Edebiyatı 3+0+0 Seçmeli 6
TDE5104 Metin Şerhi 3+0+0 Seçmeli 6
TDE5105 Gelenek ve Modernlik 3+0+0 Seçmeli 6
TDE5107 Modern Türk Edebiyatında Hikâye ve Romanın Doğuşu 3+0+0 Seçmeli 6
TDE5110 Türk Mitolojisi 3+0+0 Seçmeli 6
TDE5111 Köktürkçe 3+0+0 Seçmeli 6
TDE5112 Karahanlı Türkçesi 3+0+0 Seçmeli 6
TDE5113 Kıpçak Türkçesi 3+0+0 Seçmeli 6
TDE5114 Türkiye Türkçesi Ses Bilgisi 3+0+0 Seçmeli 6
TDE5115 Genel Dil Bilimi 3+0+0 Seçmeli 6
TDE5116 Sözlük Bilimi 3+0+0 Seçmeli 6
TDE5117 Türk Halk Edebiyatının Kaynakları 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 102
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
TDE5200 Seminer 0+0+0 Zorunlu 6
TDE5218 Dede Korkut Kitabı Okumaları 3+0+0 Zorunlu 6
TDE8209 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
TDE5201 Klasik Türk Edebiyatında Tipler ve Kişilikler 3+0+0 Seçmeli 6
TDE5202 Klasik Türk Edebiyatında Türler ve Tarzlar 3+0+0 Seçmeli 6
TDE5203 Şerh Edebiyatı 3+0+0 Seçmeli 6
TDE5204 Eski Türk Edebiyatında Hikâye 3+0+0 Seçmeli 6
TDE5205 Metin Neşri ve Problemleri 3+0+0 Seçmeli 6
TDE5206 Cumhuriyet Devri Türk Şiiri 3+0+0 Seçmeli 6
TDE5207 Cumhuriyet Devrinde Hikâye ve Roman 3+0+0 Seçmeli 6
TDE5208 Türk Halk Yaşamı İncelemeleri 3+0+0 Seçmeli 6
TDE5209 Geleneksel Tören ve Kutlamalar 3+0+0 Seçmeli 6
TDE5210 Uygur Türkçesi 3+0+0 Seçmeli 6
TDE5211 Eski Anadolu Türkçesi 3+0+0 Seçmeli 6
TDE5212 Çağatay Türkçesi 3+0+0 Seçmeli 6
TDE5213 Harezm Türkçesi 3+0+0 Seçmeli 6
TDE5214 Türkiye Türkçesinde Anlam ve Görev Öğeleri 3+0+0 Seçmeli 6
TDE5215 Ağız Bilimi 3+0+0 Seçmeli 6
TDE5216 Türk Halk Edebiyatında Nesir Anlatılar 3+0+0 Seçmeli 6
TDE5217 Türk Halk Kültüründe Aile ve Akrabalık İlişkileri 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 120
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
TDE5300 Tez 0+0+0 Zorunlu 24
TDE8309 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 30
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
TDE5400 Tez 0+0+0 Zorunlu 24
TDE8409 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 30
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=5308