Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Tezli YL - Dersler Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
TRH5101 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği 3+0+0 Zorunlu 6
TRH5191 Sosyal Bilimlerde Seminer 0+0+0 Zorunlu 6
TRH8109 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
TRH9100 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
TRH5102 Eski Çağ Tarihine Giriş 3+0+0 Seçmeli 6
TRH5103 Eski Batı Tarihinin Kaynakları 3+0+0 Seçmeli 6
TRH5104 Orta Çağ Tarihi 3+0+0 Seçmeli 6
TRH5105 İslam Kültür ve Medeniyeti 3+0+0 Seçmeli 6
TRH5108 19. Yüzyıl Balkan Tarihi 3+0+0 Seçmeli 6
TRH5111 Osmanlı Vakıf Medeniyeti 3+0+0 Seçmeli 6
TRH5112 Osmanlı Askeri Teşkilatı 3+0+0 Seçmeli 6
TRH5113 Cumhuriyet Dönemi Biyografileri 3+0+0 Seçmeli 6
TRH5114 Osmanlı Sosyal ve İktisadi Tarih 3+0+0 Seçmeli 6
TRH5116 Osmanlı Sefer Organizasyonu 3+0+0 Seçmeli 6
TRH5117 Osmanlı Arşiv Kaynakları Üzerinde İncelemeler - I 3+0+0 Seçmeli 6
TRH5118 Osmanlıdan Cumhuriyete Göçler 3+0+0 Seçmeli 6
TRH5119 Türk Dış Politikası 3+0+0 Seçmeli 6
TRH5120 Yakın Çağ Avrupa Siyasi Tarihi 3+0+0 Seçmeli 6
TRH5121 Kafkasya Tarihi (XIX-XX Yüzyıllar) 3+0+0 Seçmeli 6
TRH5122 Tarih Öncesi Devirlerde Ön Asya 3+0+0 Seçmeli 6
TRH5123 Osmanlı İmparatorluk Çağı 3+0+0 Seçmeli 6
TRH5124 Osmanlı Devletinde Ahilik ve Esnaf Teşkilatı 3+0+0 Seçmeli 6
TRH5125 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Kaynakları-I 3+0+0 Seçmeli 6
TRH5126 Yerel Tarih Araştırmaları-I 3+0+0 Seçmeli 6
TRH5127 Milli Mücadele Tarihi 3+0+0 Seçmeli 6
TRH5128 Kafkasya Tarihi (XVIII. - XIX. Yüzyıllar) 3+0+0 Seçmeli 6
TRH5129 Yakınçağ Osmanlı Askeri Reformu 3+0+0 Seçmeli 6
TRH5130 Osmanlı Tarihi Metinleri I 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 168
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
TRH5200 Seminer 0+0+0 Zorunlu 6
TRH5299 Sosyal Bilimlerde Yayın Etiği ve Bilimsel Araştırma Yöntemleri 3+0+0 Zorunlu 6
TRH8209 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
TRH9200 Uzmanlık Alan Dersi 0+0+0 Zorunlu 6
TRH5201 Anadolu'nun Antikçağ Tarihi Coğrafyası 3+0+0 Seçmeli 6
TRH5202 Mysia Arkeolojisi 3+0+0 Seçmeli 6
TRH5203 Selçuklu Tarihi 3+0+0 Seçmeli 6
TRH5204 Ortaçağ Anadolu Türk Kültür ve Medeniyeti 3+0+0 Seçmeli 6
TRH5205 Meşrutiyet Dönemi Sosyal ve Siyasi Hayat 3+0+0 Seçmeli 6
TRH5208 19. Yüzyıl Türk-Rus İlişkileri 3+0+0 Seçmeli 6
TRH5210 Osmanlı Şehir ve Kır Hayatı 3+0+0 Seçmeli 6
TRH5211 Cumhuriyet Tarihi Arşiv Kaynakları 3+0+0 Seçmeli 6
TRH5213 Osmanlı Merkez ve Taşra Teşkilatı 3+0+0 Seçmeli 6
TRH5215 Antik Nümismatik 3+0+0 Seçmeli 6
TRH5216 14 - 18.Yüzyıl Balkan Tarihi 3+0+0 Seçmeli 6
TRH5217 Türkiyenin Toplumsal Yapısında Göçmenler 3+0+0 Seçmeli 6
TRH5219 Osmanlı Arşiv Kaynakları Üzerinde İncelemeler - II 3+0+0 Seçmeli 6
TRH5220 Çağdaş Türkiye ve Ortadoğu Tarihi 3+0+0 Seçmeli 6
TRH5221 Yakın Çağ Osmanlı Siyasi Tarihi 3+0+0 Seçmeli 6
TRH5222 Türkistan Türk Hanlıkları (XIX_XX - 20. yüzyıllar) 3+0+0 Seçmeli 6
TRH5224 Osmanlı Tarihinin Arşiv Kaynakları 3+0+0 Seçmeli 6
TRH5225 Haçlı Seferleri Tarihi 3+0+0 Seçmeli 6
TRH5226 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Kaynakları-II 3+0+0 Seçmeli 6
TRH5227 Yerel Tarih Araştırmaları-II 3+0+0 Seçmeli 6
TRH5228 Rus İdaresinde Türkistan (XIX.-XX Yüzyıllar) 3+0+0 Seçmeli 6
TRH5229 Kırım ve Kafkasyadan Anadoluya Göçler (XIX.-XX Yüzyıllar) 3+0+0 Seçmeli 6
TRH5230 Tarih Yazımı 3+0+0 Seçmeli 6
TRH5231 Osmanlı Sosyal ve İktisadi Tarihi 3+0+0 Seçmeli 6
TRH5232 İmparatorluktan Cumhuriyet'e Türkiyede Azınlıklar 3+0+0 Seçmeli 6
TRH5233 Osmanlı Tarihi Metinleri II 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 180
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
TRH5300 Tez 0+0+0 Zorunlu 24
TRH8309 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 30
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
TRH5400 Tez 0+0+0 Zorunlu 24
TRH8409 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
TRH9400 Uzmanlık Alan Dersi 0+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 36
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=5307