Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Tezli Yüksek Lisans Programı - Dersler
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
TRH5101 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği 3+0+0 Zorunlu 6
TRH8109 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
TRH5102 Eski Çağ Tarihine Giriş 3+0+0 Seçmeli 6
TRH5103 Eski Batı Tarihinin Kaynakları 3+0+0 Seçmeli 6
TRH5104 Orta Çağ Tarihi 3+0+0 Seçmeli 6
TRH5105 İslam Kültür ve Medeniyeti 3+0+0 Seçmeli 6
TRH5107 Yakınçağ Osmanlı Siyasi Tarihi 3+0+0 Seçmeli 6
TRH5108 19. Yüzyıl Balkan Tarihi 3+0+0 Seçmeli 6
TRH5109 Cumhuriyet Dönemi Türk Dış Politikası-I 3+0+0 Seçmeli 6
TRH5111 Osmanlı Vakıf Medeniyeti 3+0+0 Seçmeli 6
TRH5112 Osmanlı Askeri Teşkilatı 3+0+0 Seçmeli 6
TRH5113 Cumhuriyet Dönemi Biyografileri 3+0+0 Seçmeli 6
TRH5114 Osmanlı Sosyal ve İktisadi Tarih 3+0+0 Seçmeli 6
TRH5115 Eski Anadolu Tarihi -I 3+0+0 Seçmeli 6
TRH5116 Osmanlı Sefer Organizasyonu 3+0+0 Seçmeli 6
TRH5117 Osmanlı Arşiv Kaynakları Üzerinde İncelemeler - I 3+0+0 Seçmeli 6
TRH5118 Osmanlıdan Cumhuriyete Göçler 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 102
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
TRH5200 Seminer 0+0+0 Zorunlu 6
TRH8209 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
TRH5201 Anadolu'nun Antikçağ Tarihi Coğrafyası 3+0+0 Seçmeli 6
TRH5202 Mysia Arkeolojisi 3+0+0 Seçmeli 6
TRH5203 Selçuklu Tarihi 3+0+0 Seçmeli 6
TRH5204 Ortaçağ Anadolu Türk Kültür ve Medeniyeti 3+0+0 Seçmeli 6
TRH5205 Meşrutiyet Dönemi Sosyal ve Siyasi Hayat 3+0+0 Seçmeli 6
TRH5208 19. Yüzyıl Türk-Rus İlişkileri 3+0+0 Seçmeli 6
TRH5209 Cumhuriyet Dönemi Türk Dış Politikası-II 3+0+0 Seçmeli 6
TRH5210 Osmanlı Şehir ve Kır Hayatı 3+0+0 Seçmeli 6
TRH5211 Cumhuriyet Tarihi Arşiv Kaynakları 3+0+0 Seçmeli 6
TRH5213 Osmanlı Merkez ve Taşra Teşkilatı 3+0+0 Seçmeli 6
TRH5214 Eski Anadolu Tarihi - II 3+0+0 Seçmeli 6
TRH5215 Antik Nümismatik 3+0+0 Seçmeli 6
TRH5216 14 - 18.Yüzyıl Balkan Tarihi 3+0+0 Seçmeli 6
TRH5217 Türkiyenin Toplumsal Yapısında Göçmenler 3+0+0 Seçmeli 6
TRH5218 Yakın çağ Avrupa Tarihi 3+0+0 Seçmeli 6
TRH5219 Osmanlı Arşiv Kaynakları Üzerinde İncelemeler - II 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 108
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
TRH5300 Tez 0+0+0 Zorunlu 24
TRH8309 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 30
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
TRH5400 Tez 0+0+0 Zorunlu 24
TRH8409 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 30
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=5307