Sosyal Bilimler Enstitüsü / Pazarlama Yönetimi Tezli YL - Dersler Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
PZR5100 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği 3+0+0 Zorunlu 6
PZR5191 Sosyal Bilimlerde Seminer 0+0+0 Zorunlu 6
PZR8109 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
PZR9100 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
PZR5101 Tüketici Davranışı 3+0+0 Seçmeli 6
PZR5102 Hizmet Pazarlaması 3+0+0 Seçmeli 6
PZR5103 Müşteri İlişkileri Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
PZR5104 Kar Amaçsız Örgütlerde Pazarlama 3+0+0 Seçmeli 6
PZR5105 Pazarlama Yönetiminde Güncel Konular 3+0+0 Seçmeli 6
PZR5106 Nitel Araştırma Yöntemleri 3+0+0 Seçmeli 6
PZR5107 Dijital Pazarlama Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 6
PZR5108 Pazarlama Araştırmalarında Yeni Uygulamalar 3+0+0 Seçmeli 6
PZR5109 Örnek Olaylarla Pazarlama Sorunları ve Analizleri 3+0+0 Seçmeli 6
PZR5110 Endüstriyel Pazarlama Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
PZR5111 Perakende Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 90
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
PZR5200 Seminer 0+0+0 Zorunlu 6
PZR5212 Tüketici Davranışında Güncel Yaklaşımlar ve Uygulamalar 3+0+0 Zorunlu 6
PZR5292 Sosyal Bilimlerde Yayın Etiği ve Bilimsel Araştırma Yöntemleri 3+0+0 Zorunlu 6
PZR8209 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
PZR9200 Uzmanlık Alan Dersi 0+0+0 Zorunlu 6
PZR5201 Stratejik Pazarlama Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
PZR5202 Marka Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
PZR5203 Uluslararası Pazarlama Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
PZR5204 Lojistik Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
PZR5205 Kurumsal İmaj ve İtibar Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
PZR5206 Çağdaş Halkla İlişkiler Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
PZR5207 Sosyal Sorumluluk ve Pazarlama Etiği 3+0+0 Seçmeli 6
PZR5208 Bütünleşik Pazarlama İletişimi 3+0+0 Seçmeli 6
PZR5209 Sosyal Pazarlama 3+0+0 Seçmeli 6
PZR5210 Reklam Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
PZR5211 Satış Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 96
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
PZR5300 Tez 0+0+0 Zorunlu 24
PZR8309 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 30
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
PZR5400 Tez 0+0+0 Zorunlu 24
PZR8409 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
PZR9400 Uzmanlık Alan Dersi 0+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 36
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
PZR9300 Uzmanlık Alan Dersi 0+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 6
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=5306