Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik-Elektronik Mühendisliği Tezli YL - Dersler Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
EEM5196 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3+0+0 Zorunlu 6
EEM5197 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
EEM5100 Sayısal İletişim Teknikleri 3+0+0 Seçmeli 6
EEM5101 Güç Sistemlerinin Bilgisayarlı Analizi 3+0+0 Seçmeli 6
EEM5102 İleri Güç Elektroniği Sistemleri 3+0+0 Seçmeli 6
EEM5103 Lineer Sistem Teorisi 3+0+0 Seçmeli 6
EEM5104 Yapay Sinir Ağları ve Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 6
EEM5105 Fotovoltaik Sistemlerin Endüstriyel Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 6
EEM5106 Yenilenebilir Enerji Kaynakları 3+0+0 Seçmeli 6
EEM5107 Sayısal MOS Tümdevre Tasarımı 3+0+0 Seçmeli 6
EEM5108 Mühendislik Sistemlerinde Kaotik Olaylar 3+0+0 Seçmeli 6
EEM5109 Haberleşme Elektroniği 3+0+0 Seçmeli 6
EEM5110 Akıllı Şebekeler 3+0+0 Seçmeli 6
EEM5111 Bilgi Kuramı 3+0+0 Seçmeli 6
EEM5112 İleri Elektromanyetik Teori 3+0+0 Seçmeli 6
EEM5113 Robotiğin Temelleri 3+0+0 Seçmeli 6
EEM5114 Güç Elektroniğinde Gömülü Sistemler 3+0+0 Seçmeli 6
EEM5115 Modern Elektrik Güç Sistemlerinin Analizi 3+0+0 Seçmeli 6
EEM5116 İleri Uzaktan Algılama 3+0+0 Seçmeli 6
EEM5117 Kablosuz Algılayıcı Ağlar 3+0+0 Seçmeli 6
EEM5118 Biyomedikal ve Biyolojik Sinyal İşleme 3+0+0 Seçmeli 6
EEM5119 İleri Kontrol Teorisi 3+0+0 Seçmeli 6
EEM5120 Nesnelerin İnterneti 3+0+0 Seçmeli 6
EEM5121 Mühendislikte Sezgisel Optimizasyon Algoritmaları 3+0+0 Seçmeli 6
EEM5122 Anten Mühendisliği 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 150
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
EEM5297 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
EEM5298 Seminer 0+0+0 Zorunlu 6
EEM5201 Güç Sistemlerinde Geçici Durumlar 3+0+0 Seçmeli 6
EEM5202 İleri Analog Tümdevre Tasarımı 3+0+0 Seçmeli 6
EEM5203 Mikrodenetleyici ve Gömülü Sistem Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 6
EEM5204 Bulanık Mantık ve Uygulamaları 3+0+0 Seçmeli 6
EEM5205 İndüksiyon Isıtma Sistemleri 3+0+0 Seçmeli 6
EEM5206 Kablosuz Haberleşme 3+0+0 Seçmeli 6
EEM5207 Elektrik Makinalarında Harmonikler 3+0+0 Seçmeli 6
EEM5208 Elektrik Devrelerinin Modellenmesi 3+0+0 Seçmeli 6
EEM5209 Hibrit Elektrikli Araçlar 3+0+0 Seçmeli 6
EEM5210 Güç Sistemlerinde Koruma Yöntemleri 3+0+0 Seçmeli 6
EEM5211 İleri Kodlama Kuramı 3+0+0 Seçmeli 6
EEM5212 Proje Geliştirme ve Yenilikçi Yaklaşımlar 3+0+0 Seçmeli 6
EEM5213 İleri Görüntü İşleme 3+0+0 Seçmeli 6
EEM5214 İleri Düzey Yarıiletken Elemanlar 3+0+0 Seçmeli 6
EEM5215 Uydu İletişim Sistemleri 3+0+0 Seçmeli 6
EEM5216 İleri Devre Teorisi 3+0+0 Seçmeli 6
EEM5217 Fotovoltaik Sistemlerde Güç Elektroniği 3+0+0 Seçmeli 6
EEM5218 Elektrik Güç Sistemlerinin Planlanması ve İşletilmesi 3+0+0 Seçmeli 6
EEM5219 Enstümantasyon ve Süreç Kontrolü 3+0+0 Seçmeli 6
EEM5220 Mikroşerit Antenlerin Tasarım ve Üretimi 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 132
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
EEM5397 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
EEM5399 Tez 0+0+0 Zorunlu 24
Toplam AKTS 30
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
EEM5497 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
EEM5499 Tez 0+0+0 Zorunlu 24
Toplam AKTS 30
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=5304