Fen Bilimleri Enstitüsü / Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Teknolojileri (Doktora) - Dersler
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AUS6100 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 3+0+0 Zorunlu 6
AUS6197 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
AUS6101 Ulaşım İstatistiği 3+0+0 Seçmeli 6
AUS6102 Uygulamalı Yöneylem Araştırması I 3+0+0 Seçmeli 6
AUS6103 Ayrık Matematik 3+0+0 Seçmeli 6
AUS6104 Entegrasyon Sistemleri 3+0+0 Seçmeli 6
AUS6105 Trafik Yönetimi ve Güvenliği 3+0+0 Seçmeli 6
AUS6106 Trafik Simulasyon ve Modelleme 3+0+0 Seçmeli 6
AUS6107 Trafik Akış Teorisi ve Kaotik Davranış 3+0+0 Seçmeli 6
AUS6108 Ulaştırma Sistemleri 3+0+0 Seçmeli 6
AUS6109 Algoritma ve Veri Yapıları 3+0+0 Seçmeli 6
AUS6110 Raylı Ulaşım CER Sistemleri 3+0+0 Seçmeli 6
AUS6111 Akıllı Ulaşımda Taşıt Mekaniği 3+0+0 Seçmeli 6
AUS6112 AUS Strateji ve Eylem Planları 3+0+0 Seçmeli 6
AUS6113 Paylaşımlı Hareketlilik - 1 3+0+0 Seçmeli 6
AUS6114 Ulaşımda Sezgisel Yöntemler 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 96
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AUS6297 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
AUS6298 Seminer 0+0+0 Zorunlu 6
AUS6201 Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri 3+0+0 Seçmeli 6
AUS6202 Uygulamalı Yöneylem Araştırması 2 3+0+0 Seçmeli 6
AUS6203 Telematik Sistemler 3+0+0 Seçmeli 6
AUS6204 Akıllı Ulaşım Sistemlerinde Coğrafi Bilgi Sistem 3+0+0 Seçmeli 6
AUS6205 Otonom Sistemler 3+0+0 Seçmeli 6
AUS6206 İnovasyon ve Proje Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
AUS6207 Akıllı Ulaşım Sistemlerinde Big Data 3+0+0 Seçmeli 6
AUS6208 Akıllı Ulaşım Sistemlerinde Enerji Verimliliği 3+0+0 Seçmeli 6
AUS6209 Akıllı Ulaşımda Teknik Hesaplama Dilleri 3+0+0 Seçmeli 6
AUS6210 Trafik Mühendisliği 3+0+0 Seçmeli 6
AUS6211 AUS Mimarisi 3+0+0 Seçmeli 6
AUS6212 Veri Analitiği 3+0+0 Seçmeli 6
AUS6213 Paylaşımlı Hareketlilik-2 3+0+0 Seçmeli 6
AUS6214 Elektronik Ödeme Sistemleri 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 96
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AUS6397 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
AUS6399 Tez 0+0+0 Zorunlu 24
Toplam AKTS 30
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AUS6497 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
AUS6499 Tez 0+0+0 Zorunlu 24
Toplam AKTS 30
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AUS6597 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
AUS6599 Tez 0+0+0 Zorunlu 24
Toplam AKTS 30
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AUS6697 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
AUS6699 Tez 0+0+0 Zorunlu 24
Toplam AKTS 30
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AUS6797 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
AUS6799 Tez 0+0+0 Zorunlu 24
Toplam AKTS 30
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AUS6897 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
AUS6899 Tez 0+0+0 Zorunlu 24
Toplam AKTS 30
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=5303