Sağlık Bilimleri Fakültesi / Sağlık Yönetimi (İÖ) - Dersler Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AIT1101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 2+0+0 Zorunlu 2
KAR1101 Kariyer Planlama 1+0+0 Zorunlu 2
SAY1101 Genel İşletme 3+0+0 Zorunlu 5
SAY1103 Genel Muhasebe-I 3+0+0 Zorunlu 5
SAY1105 İktisada Giriş-I 3+0+0 Zorunlu 5
SAY1107 Temel Bilgi Teknolojileri 3+0+0 Zorunlu 4
SAY1109 Hukukun Temel Kavramları 3+0+0 Zorunlu 3
TDI1101 Türk Dili-I 2+0+0 Zorunlu 2
YDI1101 Yabancı Dil-I 2+0+0 Zorunlu 2
 [G] SECMES1YY SEÇMELİ DERSLER (1.YARIYIL) - Seçmeli 2 1
Toplam AKTS 32
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AIT1201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II 2+0+0 Zorunlu 2
SAY1202 Yönetim ve Organizasyon 3+0+0 Zorunlu 5
SAY1204 Genel Muhasebe-II 3+0+0 Zorunlu 5
SAY1206 İktisada Giriş-II 3+0+0 Zorunlu 5
SAY1208 İşletme Matematiği 3+0+0 Zorunlu 4
SAY1210 İletişim Becerileri 3+0+0 Zorunlu 3
TDI1201 Türk Dili-II 2+0+0 Zorunlu 2
YDI1201 Yabancı Dil-II 2+0+0 Zorunlu 2
 [G] SECMES2YY SEÇMELİ DERSLER (2.YARIYIL) - Seçmeli 2 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
SAY2101 Sağlık Kurumları Yönetimi-I 3+0+0 Zorunlu 6
SAY2103 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 3+0+0 Zorunlu 5
SAY2105 Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi 3+0+0 Zorunlu 5
SAY2107 Sağlık İşletmelerinde Pazarlama 3+0+0 Zorunlu 5
SAY2109 Hastalıklar Bilgisi 3+0+0 Zorunlu 5
 [G] SECMES3YY SEÇMELİ DERSLER (3.YARIYIL) - Seçmeli 4 2
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
SAY2202 Sağlık Kurumları Yönetimi-II 3+0+0 Zorunlu 6
SAY2204 Biyoistatistik 3+0+0 Zorunlu 5
SAY2206 Sağlık Hizmetlerinde Kalite Yönetimi 3+0+0 Zorunlu 5
SAY2208 Sağlık Sigortacılığı 3+0+0 Zorunlu 5
SAY2210 Sağlık Bilgi Sistemleri 3+0+0 Zorunlu 5
 [G] SECMES4YY SEÇMELİ DERSLER (4.YARIYIL) - Seçmeli 4 2
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
SAY3101 Hastane Yönetimi ve Organizasyonu 3+0+0 Zorunlu 5
SAY3103 Sağlık Ekonomisi 3+0+0 Zorunlu 5
SAY3105 Sayısal Karar Verme Teknikleri 3+0+0 Zorunlu 5
SAY3107 Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim 3+0+0 Zorunlu 5
SAY3109 Halk Sağlığı 3+0+0 Zorunlu 5
 [G] USD-Guz Üniversite Seçmeli Dersler (Güz Dönemi) - Zorunlu 4 1
 [G] SECMES5YY SEÇMELİ DERSLER (5.YARIYIL) - Seçmeli 2 1
Toplam AKTS 31
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
SAY3202 Sağlık Politikası ve Planlaması 3+0+0 Zorunlu 5
SAY3204 Sağlık Kurumlarında Maliyet Muhasebesi 3+0+0 Zorunlu 4
SAY3206 Türkiye Sağlık Sistemi 3+0+0 Zorunlu 4
SAY3208 Sağlık Turizmi 3+0+0 Zorunlu 4
STJ3200 Yaz Stajı (20 İş Günü) 0+0+0 Zorunlu 7
 [G] USD-Bahar Üniversite Seçmeli Dersler (Bahar Dönemi) - Zorunlu 4 1
 [G] SECMES6YY SEÇMELİ DERSLER (6.YARIYIL) - Seçmeli 2 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
SAY4101 Mesleki Uygulama-I 0+8+0 Zorunlu 10
SAY4103 Sağlık Hukuku ve Mevzuatı 3+0+0 Zorunlu 6
SAY4105 Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim 3+0+0 Zorunlu 5
SAY4107 Sağlık Kurumlarında tedarik Zinciri ve Malzeme Yön. 3+0+0 Zorunlu 5
 [G] SECMES7YY SEÇMELİ DERSLER (7.YARIYIL) - Seçmeli 2 1
Toplam AKTS 28
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
SAY4202 Mesleki Uygulama-II 0+16+0 Zorunlu 20
SAY4204 Sağlık Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar 3+0+0 Zorunlu 5
SAY4206 İlk Yardım 2+2+0 Zorunlu 3
 [G] SECMES8YY SEÇMELİ DERSLER (8.YARIYIL) - Seçmeli 2 1
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=5300