İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi / Sanat Tarihi - Dersler Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AIT1101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 2
KAR1101 Kariyer Planlama 1+0+0 Zorunlu 2
SAN1101 Eski Anadolu Uygarlıkları I 3+0+0 Zorunlu 3
SAN1102 Sanat Tarihine Giriş 3+0+0 Zorunlu 4
SAN1103 İslam Öncesi Türk Sanatı 3+0+0 Zorunlu 4
SAN1104 Mitoloji ve İkonografi I 3+0+0 Zorunlu 4
SAN1105 Terminoloji I 3+0+0 Zorunlu 4
SAN1106 Temel Bilgi Teknolojileri 3+0+0 Zorunlu 3
TDI1101 Türk Dili I 2+0+0 Zorunlu 2
YDI1101 Yabancı Dil I 2+0+0 Zorunlu 2
Toplam AKTS 30
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AIT1201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 2
SAN1201 Eski Anadolu Uygarlıkları II 3+0+0 Zorunlu 4
SAN1204 Mitoloji ve İkonografi II 3+0+0 Zorunlu 4
SAN1205 Terminoloji II 3+0+0 Zorunlu 4
SAN1207 UNESCO Dünya Kültür Mirası ve Türkiye 3+0+0 Zorunlu 4
SAN1208 Temel ve Dijital Fotoğrafçılık 3+0+0 Zorunlu 4
SAN1209 Erken İslam Sanatı 3+0+0 Zorunlu 4
TDI1201 Türk Dili II 2+0+0 Zorunlu 2
YDI1201 Yabancı Dil II 2+0+0 Zorunlu 2
Toplam AKTS 30
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
SAN2101 Ortaçağ İslam Sanatı 3+0+0 Zorunlu 4
SAN2102 Kültür Varlıklarının Korunması 3+0+0 Zorunlu 4
SAN2103 Anadolu Selçuklu Sanatı I 3+0+0 Zorunlu 5
SAN2104 Bizans Mimarisi I 3+2+0 Zorunlu 4
SAN2105 Teknik Resim 2+2+0 Zorunlu 5
[G] SEÇ.III. YY.DERSLERİ 2. Sınıf Seçmeli Dersler - Seçmeli 4 1
Toplam AKTS 26
Gruplu Dersleri Göster
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
SAN2201 Sanat Tarihinde Bilimsel Araştırma Yöntemleri 3+0+0 Zorunlu 4
SAN2202 Arkeolojik Kazılarda Yöntem ve Belgeleme 3+0+0 Zorunlu 4
SAN2203 Anadolu Selçuklu Sanatı II 3+0+0 Zorunlu 5
SAN2204 Bizans Mimarisi II 3+0+0 Zorunlu 4
SAN2205 Rölöve 2+2+0 Zorunlu 5
[G] SEÇ.IV.YY.DERSLERİ 2. Sınıf Seçmeli Dersler - Seçmeli 4 1
Toplam AKTS 26
Gruplu Dersleri Göster
5.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
SAN3101 Erken Dönem Osmanlı Sanatı 3+0+0 Zorunlu 5
SAN3102 Ortaçağ Avrupa Sanatı 3+0+0 Zorunlu 4
SAN3103 Beylikler Devri Sanatı 3+0+0 Zorunlu 5
SAN3104 Osmanlıca 3+0+0 Zorunlu 4
[G] USD-Guz Üniversite Seçmeli Dersler (Güz Dönemi) - Zorunlu 4 1
[G] SEÇ.V.YY.DERSLERİ 5. Dönem Seçmeli Dersler - Seçmeli 4 1
Toplam AKTS 26
Gruplu Dersleri Göster
6.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
SAN3201 Klasik Dönem Osmanlı Sanatı 3+0+0 Zorunlu 5
SAN3202 Rönesans Düşüncesi ve Sanatı 3+0+0 Zorunlu 4
SAN3203 Türk-İslam El Sanatları 3+0+0 Zorunlu 5
SAN3204 Osmanlıca Metin Okumaları 3+0+0 Zorunlu 4
[G] USD-Bahar Üniversite Seçmeli Dersler (Bahar Dönemi) - Zorunlu 4 1
[G] SEÇ.VI.YY.DERSLERİ 3. Sınıf Seçmeli Dersler - Seçmeli 4 1
Toplam AKTS 26
Gruplu Dersleri Göster
7.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
SAN4101 Geç Dönem Osmanlı Sanatı 3+0+0 Zorunlu 5
SAN4102 17-18. Yüzyıllarda Avrupa Sanatı 3+0+0 Zorunlu 4
SAN4103 Minyatür Sanatı 3+0+0 Zorunlu 5
[G] SEÇ.VII.YY.DERSLERİ 4. Sınıf Seçmeli Dersler - Seçmeli 4 1
Toplam AKTS 18
Gruplu Dersleri Göster
8.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
SAN4201 Cumhuriyet Dönemi Mimarisi 3+0+0 Zorunlu 5
SAN4202 Çağdaş Sanat Akımları ve Kuramları 3+0+0 Zorunlu 4
SAN4203 Çağdaş Türk Resim ve Heykel Sanatı 3+0+0 Zorunlu 5
[G] SEÇ.VIII.YY.DERSLERİ 4. Sınıf Seçmeli Dersler - Seçmeli 4 1
Toplam AKTS 18
Gruplu Dersleri Göster
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=5289