Adalet Meslek Yüksekokulu / Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri - Dersler Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AIT1101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I 2+0+0 Zorunlu 2
CGH1101 Hukuk Başlangıcı 3+0+0 Zorunlu 4
CGH1102 UYAP 2+1+0 Zorunlu 3
CGH1103 Bilgi ve İletişim Teknolojileri 1+2+0 Zorunlu 3
CGH1104 Ceza Hukuku 3+0+0 Zorunlu 3
CGH1105 Psikoloji 2+0+0 Zorunlu 2
CGH1106 Ceza İnfaz Kurumu Yönetimi 2+1+0 Zorunlu 3
TDI1101 Türk Dili I 2+0+0 Zorunlu 2
YDI1101 Yabancı Dil I 2+0+0 Zorunlu 2
 [G] SEC1YY Seçmeli Ders - Seçmeli 6 2
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AIT1201 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II 2+0+0 Zorunlu 2
CGH1201 İdare Hukuku 3+0+0 Zorunlu 3
CGH1202 Ceza Usul Hukuku 3+0+0 Zorunlu 4
CGH1203 Ceza İnfaz Kurumlarında İnsan Hakları 2+0+0 Zorunlu 2
CGH1204 Ceza İnfaz Kurumlarında Psikolojik Yaklaşımlar 2+1+0 Zorunlu 3
CGH1205 İnfaz Hukuku 3+0+0 Zorunlu 4
CGH1206 İlk Yardım 1+1+0 Zorunlu 2
TDI1201 Türk Dili II 2+0+0 Zorunlu 2
YDI1201 Yabancı Dil II 2+0+0 Zorunlu 2
 [G] SEC2YY Seçmeli Ders - Seçmeli 6 2
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
CGH2101 Kamu Personel Hukuku 2+0+0 Zorunlu 3
CGH2102 Yazılı Anlatım Türleri ve Doküman Sistemi 2+1+0 Zorunlu 4
CGH2103 İletişim 2+1+0 Zorunlu 3
CGH2104 İş Sağlığı ve Güvenliği 2+0+0 Zorunlu 3
CGH2105 Devlet Teşkilatı ve Bakanlık Teşkilat Yapısı 2+0+0 Zorunlu 4
CGH2106 Meslek Etiği 2+0+0 Zorunlu 3
CGH2107 Kriminoloji 2+0+0 Zorunlu 4
 [G] SEC3YY Seçmeli Ders - Seçmeli 6 2
Toplam AKTS 30
Gruplu Dersleri Göster Gruplu Dersler
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
CGH2201 Ekip Çalışması ile Mesleki Müdahale Teknik ve Taktik Uygulamaları 0+18+0 Zorunlu 18
CGH2202 Ceza İnfaz Kurumu Güvenliği ile İşyeri Eğitimi 12+0+0 Zorunlu 12
Toplam AKTS 30
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=5283