Fen Bilimleri Enstitüsü / Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Teknolojileri Tezli YL - Dersler Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AUS5196 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3+0+0 Zorunlu 6
AUS5197 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
AUS5103 AUS’da Görüntü İşleme 3+0+0 Seçmeli 6
AUS5106 AUS’da Haberleşme Sistemleri 3+0+0 Seçmeli 6
AUS5108 Ulaşım Planlama 3+0+0 Seçmeli 6
AUS5109 Ulaştırma Politikaları ve Mevzuatları 3+0+0 Seçmeli 6
AUS5113 Akıllı Tedarik Zinciri 3+0+0 Seçmeli 6
AUS5114 Bilgisayar Ağları 3+0+0 Seçmeli 6
AUS5116 Yenilenebilir Enerji Sistemleri 3+0+0 Seçmeli 6
AUS5117 Nesnelerin İnterneti (IoT) 3+0+0 Seçmeli 6
AUS5119 Akıllı Ulaşım Sistemlerine Giriş 3+0+0 Seçmeli 6
AUS5121 Optimizasyon Teknikleri-I 3+0+0 Seçmeli 6
AUS5122 Trafik Etüdleri 3+0+0 Seçmeli 6
AUS5123 Ulaştırma Jeolojisi 3+0+0 Seçmeli 6
AUS5124 Yerel Yönetimlerde Ulaşım Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
AUS5125 Ulaştırma Ekonomisi 3+0+0 Seçmeli 6
AUS5126 Yıkıcı Teknolojiler 3+0+0 Seçmeli 6
AUS5127 Trafik Yönetimi ve Güvenliği 3+0+0 Seçmeli 6
AUS5128 Uluslararası Ulaştırma Politikaları 3+0+0 Seçmeli 6
AUS5129 Dijital Çağın Ulaşım Araçları 3+0+0 Seçmeli 6
AUS5130 Ulaşımda Sürdürülebilirlik 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 126
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AUS5297 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
AUS5298 Seminer 0+0+0 Zorunlu 6
AUS5206 AUS'da Coğrafi Bilgi Sistemleri 3+0+0 Seçmeli 6
AUS5209 Trafik Simülasyon ve Modelleme 3+0+0 Seçmeli 6
AUS5246 Mobil İletişim ve Ağlar 3+0+0 Seçmeli 6
AUS5249 Toplu Ulaşım ve Filo Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
AUS5251 Acil Durum Yönetim Sistemleri 3+0+0 Seçmeli 6
AUS5254 Akıllı Kentler 3+0+0 Seçmeli 6
AUS5255 Yerel Yönetimlerde AUS 3+0+0 Seçmeli 6
AUS5256 Veri Madenciliği 3+0+0 Seçmeli 6
AUS5259 Kentiçi Raylı Sistemler 3+0+0 Seçmeli 6
AUS5260 Elektrikli Araçlar 3+0+0 Seçmeli 6
AUS5261 Optimizasyon Teknikleri - II 3+0+0 Seçmeli 6
AUS5262 Yol Ağı Geometrik Tasarımı 3+0+0 Seçmeli 6
AUS5263 İstatistik Veri Analizi 3+0+0 Seçmeli 6
AUS5264 Otonom Sistemler 3+0+0 Seçmeli 6
AUS5265 Karar Verme Teknikleri 3+0+0 Seçmeli 6
AUS5266 Denizcilikte Akıllı Ulaşım Sistemleri 3+0+0 Seçmeli 6
AUS5267 Havacılıkta Akıllı Ulaşım Sistemleri 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 114
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AUS5397 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
AUS5399 Tez 0+0+0 Zorunlu 24
Toplam AKTS 30
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
AUS5497 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
AUS5499 Tez 0+0+0 Zorunlu 24
Toplam AKTS 30
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=5276