Sosyal Bilimler Enstitüsü / Bankacılık ve Finans Tezsiz YL - Dersler Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
BVF7300 Dönem Projesi 0+0+0 Zorunlu 15
BVF7100 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği 3+0+0 Seçmeli 6
BVF7101 Para Banka Teori ve Politikası 3+0+0 Seçmeli 6
BVF7103 Bankacılık Hukuku 3+0+0 Seçmeli 6
BVF7104 Bankacılıkta Kredi Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
BVF7105 Gayrimenkul Değerleme 3+0+0 Seçmeli 6
BVF7106 Finansal Tablolar Analizi 3+0+0 Seçmeli 6
BVF7107 Finansal Yönetim 3+0+0 Seçmeli 6
BVF7108 Finans Matematiği 3+0+0 Seçmeli 6
BVF7109 Banka Muhasebesi 3+0+0 Seçmeli 6
BVF7110 Finansal Piyasalar ve Kuruluşlar 3+0+0 Seçmeli 6
BVF7111 Para Politikası ve Merkez Bankacılığı 3+0+0 Seçmeli 6
BVF7112 Banka İşlemleri ve Teknikleri 3+0+0 Seçmeli 6
BVF7113 Davranışsal Finans 3+0+0 Seçmeli 6
BVF7114 Finansal Hizmetler Pazarlaması 3+0+0 Seçmeli 6
BVF7115 Türkiye Ekonomisi 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 105
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
BVF7200 Uluslararası Finans 3+0+0 Zorunlu 6
BVF7400 Dönem Projesi 0+0+0 Zorunlu 15
BVF7201 Uluslararası Bankacılık 3+0+0 Seçmeli 6
BVF7202 Uluslararası Finansal Sistem 3+0+0 Seçmeli 6
BVF7203 Yönetim Kontrol Sistemleri 3+0+0 Seçmeli 6
BVF7204 Bankacılıkta Fon Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
BVF7205 Bankacılıkta Risk Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
BVF7206 Uluslararası Sermaye Hareketleri 3+0+0 Seçmeli 6
BVF7207 Menkul Kıymet Yatırımları ve Portföy Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
BVF7208 Modern Finansman Teknikleri 3+0+0 Seçmeli 6
BVF7209 Aktif-Pasif Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
BVF7210 Kambiyo İşlemleri Mevzuatı 3+0+0 Seçmeli 6
BVF7211 Bankacılıkta Güncel Konular 3+0+0 Seçmeli 6
BVF7212 Uluslararası Ödeme Sistemleri 3+0+0 Seçmeli 6
BVF7213 Finansal Ekonometri 3+0+0 Seçmeli 6
BVF7214 Müşteri İlişkileri Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 105
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=5275