Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Tezsiz - Dersler
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ULI7300 Dönem Projesi 0+0+0 Zorunlu 15
ULI7102 Uluslararası İlişkiler Teorileri 3+0+0 Seçmeli 6
ULI7103 Uluslararası İlişkiler ve Dünya Siyaseti 3+0+0 Seçmeli 6
ULI7104 Uluslararası Politika ve Dış Politika Analizi 3+0+0 Seçmeli 6
ULI7105 Türkiye Siyaseti ve Dış politika 3+0+0 Seçmeli 6
ULI7106 Türk Dış Politikasında Temel Sorunlar 3+0+0 Seçmeli 6
ULI7107 Uluslararası Göç Hareketleri 3+0+0 Seçmeli 6
ULI7109 Soğuk Savaş Kronolojisi 3+0+0 Seçmeli 6
ULI7110 Avrupa Birliği Tarihi 3+0+0 Seçmeli 6
ULI7111 İnsan Hakları 3+0+0 Seçmeli 6
ULI7112 Kamuoyu ve Propaganda 3+0+0 Seçmeli 6
ULI7113 Uluslararası Antlaşma Metinleri I 3+0+0 Seçmeli 6
ULI7114 Uluslararası Hukukun Temel Sorunları 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 87
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ULI7400 Dönem Projesi 0+0+0 Zorunlu 15
ULI7202 Türkiye’nin Göç Siyaseti 3+0+0 Seçmeli 6
ULI7203 ABD ve Dünya Siyaseti 3+0+0 Seçmeli 6
ULI7204 Milliyetçilik Teorileri 3+0+0 Seçmeli 6
ULI7205 Osmanlı İmparatorluğunda Diplomasi ve Avrupa Siyaseti 3+0+0 Seçmeli 6
ULI7206 Ortadoğu’da Temel Sorunlar 3+0+0 Seçmeli 6
ULI7207 Akdeniz’de Jeopolitik ve Güvenlik 3+0+0 Seçmeli 6
ULI7208 Türkiye - ABD İlişkileri 3+0+0 Seçmeli 6
ULI7209 Türkiye - AB İlişkileri 3+0+0 Seçmeli 6
ULI7210 Türkiye - Ortadoğu İlişkileri 3+0+0 Seçmeli 6
ULI7211 Uluslararası Politikada Ortadoğu 3+0+0 Seçmeli 6
ULI7212 Türk Dış Politikasının Güncel Sorunları 3+0+0 Seçmeli 6
ULI7213 Uluslararası Antlaşma Metinleri II 3+0+0 Seçmeli 6
ULI7214 Uluslararası İlişkilerde Doktrinler 3+0+0 Seçmeli 6
ULI7215 Uluslararası Hukukun Güncel Sorunları 3+0+0 Seçmeli 6
ULI7216 Uluslararası Güvenlik 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 105
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=5274