Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Tezsiz YL - Dersler Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ULI7100 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği 3+0+0 Zorunlu 6
ULI7300 Dönem Projesi 0+0+0 Zorunlu 15
ULI7102 Uluslararası İlişkiler Teorileri 3+0+0 Seçmeli 6
ULI7103 Uluslararası İlişkiler ve Dünya Siyaseti 3+0+0 Seçmeli 6
ULI7104 Uluslararası Politika ve Dış Politika Analizi 3+0+0 Seçmeli 6
ULI7105 Türkiye Siyaseti ve Dış politika 3+0+0 Seçmeli 6
ULI7106 Türk Dış Politikasında Temel Sorunlar 3+0+0 Seçmeli 6
ULI7107 Uluslararası Göç Hareketleri 3+0+0 Seçmeli 6
ULI7109 Soğuk Savaş Kronolojisi 3+0+0 Seçmeli 6
ULI7110 Avrupa Birliği Tarihi 3+0+0 Seçmeli 6
ULI7112 Kamuoyu ve Propaganda 3+0+0 Seçmeli 6
ULI7114 Uluslararası Hukukun Temel Sorunları 3+0+0 Seçmeli 6
ULI7115 İnsani Krizler ve Uluslararası Acil Durumların Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
ULI7116 İnsan Hakları Tarihi 3+0+0 Seçmeli 6
ULI7117 Avrupa Bütünleşmesi ve Güncel Sorunları 3+0+0 Seçmeli 6
ULI7118 Uluslararası Ekonomi Politik 3+0+0 Seçmeli 6
ULI7119 Uluslararası İlişkiler Tarihi 3+0+0 Seçmeli 6
ULI7120 Uluslararası Antlaşmalar 3+0+0 Seçmeli 6
ULI7121 Uluslararası İlişkilerde İnsan Hakları 3+0+0 Seçmeli 6
ULI7122 Türk Dış Politikasında Süreklilik ve Değişim 3+0+0 Seçmeli 6
ULI7123 Uluslararası Güvenlik Kuruluşları 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 135
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ULI7400 Dönem Projesi 0+0+0 Zorunlu 15
ULI7202 Türkiye’nin Göç Siyaseti 3+0+0 Seçmeli 6
ULI7203 ABD ve Dünya Siyaseti 3+0+0 Seçmeli 6
ULI7204 Milliyetçilik Teorileri 3+0+0 Seçmeli 6
ULI7205 Osmanlı İmparatorluğunda Diplomasi ve Avrupa Siyaseti 3+0+0 Seçmeli 6
ULI7207 Akdeniz’de Jeopolitik ve Güvenlik 3+0+0 Seçmeli 6
ULI7208 Türkiye - ABD İlişkileri 3+0+0 Seçmeli 6
ULI7209 Türkiye - AB İlişkileri 3+0+0 Seçmeli 6
ULI7210 Türkiye - Ortadoğu İlişkileri 3+0+0 Seçmeli 6
ULI7211 Uluslararası Politikada Ortadoğu 3+0+0 Seçmeli 6
ULI7212 Türk Dış Politikasının Güncel Sorunları 3+0+0 Seçmeli 6
ULI7214 Uluslararası İlişkilerde Doktrinler 3+0+0 Seçmeli 6
ULI7215 Uluslararası Hukukun Güncel Sorunları 3+0+0 Seçmeli 6
ULI7216 Uluslararası Güvenlik 3+0+0 Seçmeli 6
ULI7217 Rus Dış Politikası Ve Güvenlik Stratejileri 3+0+0 Seçmeli 6
ULI7218 Uluslararası İlişkiler Teorilerinde Güncel Tartışmalar 3+0+0 Seçmeli 6
ULI7219 İnsan Hakları ve Uluslararası Koruma Mekanizmaları 3+0+0 Seçmeli 6
ULI7220 Küreselleşen Dünyada Diplomasi 3+0+0 Seçmeli 6
ULI7222 Uluslararası İlişkilerde Güncel Sorunlar 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 123
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=5274