Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Tezli - Dersler
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ULI5101 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği 3+0+0 Zorunlu 6
ULI8109 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
ULI5102 Uluslararası İlişkiler Teorileri 3+0+0 Seçmeli 6
ULI5103 Uluslararası İlişkiler ve Dünya Siyaseti 3+0+0 Seçmeli 6
ULI5104 Uluslararası Politika ve Dış Politika Analizi 3+0+0 Seçmeli 6
ULI5105 Türkiye Siyaseti ve Dış Politika 3+0+0 Seçmeli 6
ULI5106 Türk Dış Politikasında Temel Sorunlar 3+0+0 Seçmeli 6
ULI5107 Uluslararası Göç Hareketleri 3+0+0 Seçmeli 6
ULI5109 Soğuk Savaş Kronolojisi 3+0+0 Seçmeli 6
ULI5110 Avrupa Birliği Tarihi 3+0+0 Seçmeli 6
ULI5111 İnsan Hakları 3+0+0 Seçmeli 6
ULI5112 Kamuoyu ve Propaganda 3+0+0 Seçmeli 6
ULI5113 Uluslararası Antlaşma Metinleri I 3+0+0 Seçmeli 6
ULI5114 Uluslararası Hukukun Temel Sorunları 3+0+0 Seçmeli 6
ULI5115 İnsani Krizler ve Uluslararası Acil Durumların Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 90
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ULI5200 Seminer 0+0+0 Zorunlu 6
ULI8209 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
ULI5202 Türkiye’nin Göç Siyaseti 3+0+0 Seçmeli 6
ULI5203 ABD ve Dünya Siyaseti 3+0+0 Seçmeli 6
ULI5204 Milliyetçilik Teorileri 3+0+0 Seçmeli 6
ULI5205 Osmanlı İmparatorluğunda Diplomasi ve Avrupa Siyaseti 3+0+0 Seçmeli 6
ULI5206 Ortadoğu’da Temel Sorunlar 3+0+0 Seçmeli 6
ULI5207 Akdeniz’de Jeopolitik ve Güvenlik 3+0+0 Seçmeli 6
ULI5208 Türkiye - ABD İlişkileri 3+0+0 Seçmeli 6
ULI5209 Türkiye - AB İlişkileri 3+0+0 Seçmeli 6
ULI5210 Türkiye - Ortadoğu İlişkileri 3+0+0 Seçmeli 6
ULI5211 Uluslararası Politikada Ortadoğu 3+0+0 Seçmeli 6
ULI5212 Türk Dış Politikasının Güncel Sorunları 3+0+0 Seçmeli 6
ULI5213 Uluslararası Antlaşma Metinleri II 3+0+0 Seçmeli 6
ULI5214 Uluslararası İlişkilerde Doktrinler 3+0+0 Seçmeli 6
ULI5215 Uluslararası Hukukun Güncel Sorunları 3+0+0 Seçmeli 6
ULI5216 Ulusötesi Sorunlar ve Yeni İşbirliği Politikaları 3+0+0 Seçmeli 6
ULI5217 Uluslararası Güvenlik 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 108
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ULI5300 Tez 0+0+0 Zorunlu 24
ULI8309 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 30
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ULI5400 Tez 0+0+0 Zorunlu 24
ULI8409 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 30
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=5273