Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Tezli YL - Dersler Yıl
1.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ULI5101 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği 3+0+0 Zorunlu 6
ULI5191 Sosyal Bilimlerde Seminer 0+0+0 Zorunlu 6
ULI5199 Sosyal Bilimlerde Seminer 0+0+0 Zorunlu 6
ULI8109 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
ULI9100 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
ULI5102 Uluslararası İlişkiler Teorileri 3+0+0 Seçmeli 6
ULI5103 Uluslararası İlişkiler ve Dünya Siyaseti 3+0+0 Seçmeli 6
ULI5104 Uluslararası Politika ve Dış Politika Analizi 3+0+0 Seçmeli 6
ULI5105 Türkiye Siyaseti ve Dış Politika 3+0+0 Seçmeli 6
ULI5106 Türk Dış Politikasında Temel Sorunlar 3+0+0 Seçmeli 6
ULI5107 Uluslararası Göç Hareketleri 3+0+0 Seçmeli 6
ULI5109 Soğuk Savaş Kronolojisi 3+0+0 Seçmeli 6
ULI5110 Avrupa Birliği Tarihi 3+0+0 Seçmeli 6
ULI5112 Kamuoyu ve Propaganda 3+0+0 Seçmeli 6
ULI5114 Uluslararası Hukukun Temel Sorunları 3+0+0 Seçmeli 6
ULI5115 İnsani Krizler ve Uluslararası Acil Durumların Yönetimi 3+0+0 Seçmeli 6
ULI5116 İnsan Hakları Tarihi 3+0+0 Seçmeli 6
ULI5117 Avrupa Bütünleşmesi ve Güncel Sorunları 3+0+0 Seçmeli 6
ULI5118 Uluslararası Ekonomik Politik 3+0+0 Seçmeli 6
ULI5119 İnsan Hakları Tarihi 3+0+0 Seçmeli 6
ULI5120 Uluslararası Antlaşmalar 3+0+0 Seçmeli 6
ULI5121 Uluslararası İlişkilerde İnsan Hakları 3+0+0 Seçmeli 6
ULI5122 Türk Dış Politikasında Süreklilik ve Değişim 3+0+0 Seçmeli 6
ULI5123 Uluslararası Güvenlik Kuruluşları 3+0+0 Seçmeli 6
ULI5127 Küresel Enerji Politikaları ve Güvenliği 3+0+0 Seçmeli 6
ULI5129 Türk Dış Politikasında Temel Sorunlar 3+0+0 Seçmeli 6
ULI5130 Uluslararası İlişkiler Tarihi 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 162
2.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ULI5200 Seminer 0+0+0 Zorunlu 6
ULI5227 Uluslararası İlişkilerde İstihbarat Propaganda ve Algı Yönetimi 3+0+0 Zorunlu 6
ULI5292 Sosyal Bilimlerde Yayın Etiği ve Bilimsel Araştırma Yöntemleri 3+0+0 Zorunlu 6
ULI8209 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
ULI9200 Uzmanlı Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
ULI5202 Türkiye’nin Göç Siyaseti 3+0+0 Seçmeli 6
ULI5203 ABD ve Dünya Siyaseti 3+0+0 Seçmeli 6
ULI5204 Milliyetçilik Teorileri 3+0+0 Seçmeli 6
ULI5205 Osmanlı İmparatorluğunda Diplomasi ve Avrupa Siyaseti 3+0+0 Seçmeli 6
ULI5207 Akdeniz’de Jeopolitik ve Güvenlik 3+0+0 Seçmeli 6
ULI5208 Türkiye - ABD İlişkileri 3+0+0 Seçmeli 6
ULI5209 Türkiye - AB İlişkileri 3+0+0 Seçmeli 6
ULI5210 Türkiye - Ortadoğu İlişkileri 3+0+0 Seçmeli 6
ULI5211 Uluslararası Politikada Ortadoğu 3+0+0 Seçmeli 6
ULI5212 Türk Dış Politikasının Güncel Sorunları 3+0+0 Seçmeli 6
ULI5214 Uluslararası İlişkilerde Doktrinler 3+0+0 Seçmeli 6
ULI5215 Uluslararası Hukukun Güncel Sorunları 3+0+0 Seçmeli 6
ULI5217 Uluslararası Güvenlik 3+0+0 Seçmeli 6
ULI5218 Rus Dış Politikası Ve Güvenlik Stratejileri 3+0+0 Seçmeli 6
ULI5219 Uluslararası İlişkiler Teorilerinde Güncel Tartışmalar 3+0+0 Seçmeli 6
ULI5220 İnsan Hakları ve Uluslararası Koruma Mekanizmaları 3+0+0 Seçmeli 6
ULI5221 Küreselleşen Dünyada Diplomasi 3+0+0 Seçmeli 6
ULI5222 Uluslararası İlişkilerde Güncel Sorunlar 3+0+0 Seçmeli 6
ULI5223 Çok kültürlülük 3+0+0 Seçmeli 6
ULI5224 Liderlik Analizi 3+0+0 Seçmeli 6
ULI5228 Türk Dış Politikasında Güncel Sorunlar 3+0+0 Seçmeli 6
Toplam AKTS 156
3.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ULI5300 Tez 0+0+0 Zorunlu 24
ULI8309 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 30
4.Yarıyıl Ders Planı
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Zorunlu/Seçmeli AKTS Grup Kodu Grup Ders Adedi
ULI5400 Tez 0+0+0 Zorunlu 24
ULI8409 Uzmanlık Alan Dersi 8+0+0 Zorunlu 6
ULI9400 Uzmanlı Alan Dersi 0+0+0 Zorunlu 6
Toplam AKTS 36
https://obs.bandirma.edu.tr/oibs/bologna/progCourses.aspx?lang=tr&curSunit=5273